Affordable Access

Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro lãi suất tại các Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Cần Thơ :

Authors
Publisher
Trường Đại Học Kinh Tế,
Publication Date
Keywords
  • Ngân Hàng--Rủi Ro Lãi Suất

Abstract

- Lý luận về rủi ro lãi suất và các mô hình nghiên cứu; Phân tích thực trạng rủi ro lãi suất tại các Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro lãi suất tại các Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Cần Thơ

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments