Affordable Access

Методи оцінювання ступеня завершеності будівельно- монтажних робіт

Authors
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

88 Фляк А. П., студ. гр.Е ОАм-11, Національний університет «Львівська політехніка». Науковий керівник – Пилипенко Л.М., к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕННЯ ЗАВЕРШЕНОСТІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей економіки, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні. У зв’язку з особливостями будівництва і обліку в ньому прийнято єдиний стандарт — П(С)БО 18 "Будівельні контракти". Однією з особливостей є тривалість виробничих циклів, що зумовлює велику частку незавершеного виробництва і особливі умови розрахунків із замовниками — оплата, як правило, здійснюється за виконані етапи робіт, вартість яких визначається згідно з П(С)БО 18. Оскільки будівництво триває, як правило, кілька місяців або років, оплата виконаних робіт здійснюється поетапно за обсяги виконаних робіт [2]. Доходи і витрати протягом виконання будівельного контракту визнаються з урахуванням ступеня завершеності робіт на дату балансу, якщо кінцевий фінансовий результат цього контракту може бути достовірно оцінений. Рівень завершеності робіт за будівельним контрактом може визначатися за одним із методів: 1) вимірювання та оцінка виконаної роботи; 2) співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх загального обсягу за будівельним контрактом у натуральному вимірі; 3) співвідношення фактичних витрат з початку виконання будівельного контракту до дати балансу та очікуваної (кошторисної) суми загальних витрат за контрактом [1]. Неможливо визначити один найкращий метод, оскільки кожен має свої переваги і недоліки. Метод 1 є звичним для українського ринку. Перевагою цього методу є те, що підрядник постійно веде облік робіт в Журналі обліку виконаних будівельно- монтажних робіт, тому досить легко в будь-який момент визначити рівень завершеності. Недоліком є те, що при помилці запису підрядника важко визначити де вона була здійснена. Метод 2 доцільно використовувати при ви

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F