Affordable Access

ERZURUM'DA LAHANA YAPRAK GÜVESİ Plutella xylostella (L.) (LEP.: YPONOMEUTIDAE)'NIN BİYOLOJİSİ, ZARARI VE MÜCADELESİ ÜZERİNDE BAZI GÖZLEMLER / OBSERVATIONS ON BIOLOGY, DAMAGE, AND CONTROL OF DIAMONDBACK MOTH, Plulella xyloslella (L.) (LEP.: YPONOMEUTIDAE)

Authors
Publisher
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ / JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ÖZET: Plutella xylostella (L.) Erzurum'da ekimi en fazla yapılan bir sebze olanlahana bitkisinin en önemli zararlısıdır. Larvalar, yaprağın alt yüzünde beslenmekte vekalbur gibi delik deşik etmektedir. Özellikle fidelerin tarlaya şaşırtılmasından itibaren başbağlayıncaya kadar çok fazla etkili olmaktadır.P. xylostella erginlerinin ışık tuzaklarında ilk yakalanmaları mayıs sonlarında (28Mayıs 1992 ve 23 Mayıs 1993) olmuştur. Birinci döl yörede önemli bir yabancı ot olanSisymbrium loeselii üzerinde meydana gelmekte, diğerleri ise başta baş lahanası olmaküzere şalgam, turp, kolza ve Çin lahanası gibi kültür bitkilerinde olmaktadır.Erginler, pupa gömleğinden çıktıktan itibaren ertesi gün yumurta koymayabaşlamakta ve yumurtalar, genelde yaprağın alt yüzeyine tek tek veya 2-8'i bir aradayapıştırılmaktadır. Tarla koşullarında yumurtalar, 2-7 (4) günde açılmakta, larva süresi 8-18 (12), pupa süresi ise 3-8 (5) gün sürmekte, böylece böcek gelişmesini 13-31 (21)günde tamamlamaktadır. Laboratuvar koşullarında, % 60-65 orantılı nem ve yaklaşı 20oC sıcaklıkta bu süreler, sırasıyla 3-4, 13 ve 4 gün olmaktadır. Erzurum ekolojikkoşullarında yılda 4-5 döl vermektedir.P. xylostella ' nın Erzurum koşullarında kışlayıp kışlayamadığı tam olaraksaptanamamıştır. Ancak, buradaki iklim koşullarının böceğin kışlamasına elverişliolmadığı düşünüldüğünde böceğin Çoruh Vadisi yoluyla Artvin ve yöresinden veya ArasVadisi boyunca İğdır ve civarından gelebileceği ihtimali akla gelmektedir.Yetiştiriciler, bu böcekle mücadelede devamlı aynı ilaçları düzensiz bir şekildekullandıklart için ilaçlara karşı direnç oluştuğu gözlenmiştir. Doğal düşmanların etkinliğide göz önüne alınarak biyopreparat kullanımı önerilmektedir SVMMARY: Diamondback moth, Plutella xylostella (L.) is a majör pesî ofcruciferousplants particularly cabbage, widely grown vegetable in Erzurum. The criticalperiod ofdamage is usuaüyfrom transplantadon to the heading stage of the plant. Thecaterpillars feed on the underside of the leaves, eating many small holes, and leavesbecome riddled.The adults ofP. xylostella were caught in light traps first at the end of May (May28 1992, May 23 1993). First generation was completed on Sisymbrium loeselii whichis a widespread weed in particularly cabbage growing area of Erzurum. Subsequentgenerations were produced on cabbage and other host plants such as radish, turnip,Chinese cabbage and rape seed. The eggs were glued to mostly undersides of the leaves,single or 2-8 in a place. Emerging adults start egg laying following day, and infieldconditions incubation period w as 2-7 (4 on average) days, the larval period is 8-16 (12)days, and the pupal period was 3-8 (5) days, the total developmental period from eggexclusion to adult emergence was 13-31 (21) days. In laboratory conditions (60-65 %humidity and at about 20 C°) these periods were 3-4, 13 and 4 days respectively. ît had4-5 generations under ecological conditions of Erzurum.Whether it can ovenvinter in Erzurum could not be determined, poss'ıbly climaticconditions in Erzurum are not suitable for hibernation of the diamondback. moth. Themoth may migratefrom Artvin region along the Çor idi Valley and/or from İğdır along theAras Valley to Erzurum plain.For controlling this insect growers apply the same insecticides irregularly,therefore, resistance was developed against the chemicals. By taking into considerationthe presence of important parasitoits of P. xylostella we recommend growers to us eBacillus thuringiensis preparate

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F