Affordable Access

Enquesta: "Disseny i llibertat en el procés de creació de formes"

Authors
Publisher
Temes de disseny
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

TEMPS DE DISSENY Grup Ocata 1. Sota la influència del racionalisme i del funcionalisme hom considerava que l'activitat del dissenyador estava fortament condicionada. Hi estàs d'acord? 1. Bajo la influencia del racionalismo y del funcionalismo se consideraba que la actividad del diseñador estaba fuertemente condicionada. ¿Estás de acuerdo? 1. It was considered that under the influence of rationalism and functionalism the designer's activity was strongly conditioned. Do you agree? Temes ile Disseny, I993/8, pp. 13-49 Oii'seny i I! ¡he rial en el pmcés de crecido deformes 2. Actualment la situació sembla que ha canviat. No obstant, d'haver condicionaments, quins creus que serien? 2. Actualmente la situación parece que ha cambiado. No obstante, si hay condicionamientos ¿cuáles crees que son? 2. Nowadays the situation seems to be different. What are the conditioning forces in design at present? Gni¡> Ocaía 3. Malgrat això, creus que el dissenyador d'avui gaudeix de més possibilitats expressives? Per què? 3. A pesar de ello, ¿crees que el diseñador actual goza de más posibilidades expresivas? ¿Por qué? 3. In spite of this, do you think that for the present designer the expressive possibilities have increased? Why? Disseny i llihertai en el procés de creado deformes 4. Seria desitjable que en un procés de disseny no hi haguessin condicionaments? Perquè? 4. ¿Sería deseable que en un proceso de diseño no hubiera condicionamientos? ¿Por qué? 4. Would it be desirable that in a process of design there were no conditioning forces? Disseny i llibertat en el procés de creado deformes GIORGIO BERSANO Arquitecte pel Politècnic de Milà, crític d'arquitectura i de disseny industrial, col·laborador a les revistes Domus, Ottagono, Domo Vogue entre d'altres. Es responsable de l'Osservatorio Cultúrale della Regione Lombardia. 1 Non c'è dubbio che il razionalismo (intenso come orizzonte del linguaggio) ed il funzionalismo (concepito come metodologia del disegn

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F