Affordable Access

Evaluation of hop quality

Authors
Publisher
Chmelařský institut s.r.o., Žatec
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Chmelařství
  • Chmel
  • Hořké Látky
  • Chemická Analýza Kvantitativní

Abstract

Kvalita chmele je posuzována v několika úrovních od sklizně přes zpracování až po dodávku zpracovaného chmele zákazníkům, kterými jsou ponejvíce domácí a zahraniční pivovary. V metodice jsou popsány nejdůležitější analytické metody, používané k hodnocení kvality chmele, uvedeny jejich přednosti, nedostatky a omezení. Důraz je kladen zejména na stanovení obsahu alfa kyselin, nejdůležitějšího kvalitativního parametru chmele, který lze stanovit několika způsoby s odlišným výsledkem. Důležitou součástí je pojednání o nežádoucích a cizorodých látkách ve chmelu, jejichž obsah je mnohdy limitujícím faktorem prodeje. Na základě výsledků chemických analýz lze s vysokou pravděpodobností určit identitu odrůdy a stupeň stárnutí chmele, ke kterému při skladování a zpracování zákonitě dochází.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments