Affordable Access

Platon - Heraklit?

Authors
Publisher
Philosophy Students Association Faculty of Humanities and Social Sciences at Zagreb University; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Petar Šegedin 1 Petar Šegedin Platon - Heraklit? 10 "Pjesniče!", rekoh, "što me vodiš, pazi da li je duša dosta jaka moja, 13 prije no strmoj izložiš me stazi." Dante, "Pakao", II. pjevanje Gledajuć' u Boga - k'o da Tame nije, U logosu ćutiš samo Ime. Ali pazi! Zora je vrijeme Svijeta, Jer Noć je s Danom Jedno. Potamo‹j to‹j aÙto‹j ™mba…nomen te kaˆ oÙk ™mba…nomen, eimen te kaˆ oÙk eimen. U iste rijeke ulazimo pa i ne ulazimo, i jesmo pa i nismo. (Heraklit, fr. 49a) Zaĉudnost zasigurno izazivaju ove Heraklitove rijeĉi, stojeći na poĉetku rada posvećenog Platonovu dijalogu Parmenid. Takva je zaĉudnost, ĉini se, plod jedne u tradiciji filozofije već uhodano obitavajuće predrasude da smo već nekako sigurni kako stoji s Heraklitovim ili Platonovim navodnim uĉenjima, u smislu neĉeg u povijesti ležećeg kao gotovog. Tim se pak stavom ne znamenuje ništa drugo do poriv za gušenjem svakog živog filozofiranja, koje bi se htjelo, razgovorom ili sumišljenjem oživljavajući mrtve rijeĉi, izboriti za vlastiti život. Upravo se takvom jednom, u sebi bitno drukĉije ugoðenim pristupom samom tekstu voðenom, nastojanju sufilozofirajućeg išĉitavanja ĉini da se kroz ovo Platonovo djelo može ĉuti nešto i od Heraklitove rijeĉi. Ovaj bi rad sebe stoga volio shvatiti tek kao jedan pokušaj filozofiranja iz i kroz ovaj jedan jedini fragment. Na taj bi se naĉin, predmnijevamo, moglo ako ništa drugo a ono barem naslutiti 2 nešto od neusmrtivo životnog logosa o kojem je "Mraĉni" zborio. Svaki ozbiljniji i dublji pokušaj mora priĉekati jednu zreliju priliku. 1. Poĉetne stranice dialoga Parmenid otkrivaju nam, ĉini se, da cijeli dialog nastoji postići "ono ĉudesno" (tÕ teraj) i "ono ĉuðenja dostojno" (¥xion qaum£zein). Naime, poĉetna je teza da postoji neka ideja (tÕ eidoj) i neka druga, njoj suprotna (¥llo ti ™nant…on). Platonovi su primjeri sliĉnost i nesliĉnost, jedno i mnogo. Svi mi i druge stvar

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F