Affordable Access

Prikaz seminara Doktrinarni temelji i karakteristike međunarodnog kaznenog prava, Siracusa, 11.-21. lipnja 2006.

Authors
Publisher
Croatian Association of Criminal Law and Practice; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ljetop.indb 1155 M. Munivrana: Prikaz seminara Doktrinarni temelji i karakteristike međunarodnog kaznenog prava Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 13, broj 2/2006, str. 1157-1167. PRIKAZI I DISKUSIJE 1156 M. Munivrana: Prikaz seminara Doktrinarni temelji i karakteristike međunarodnog kaznenog prava Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 13, broj 2/2006, str. 1157-1167. 1157 M. Munivrana: Prikaz seminara Doktrinarni temelji i karakteristike međunarodnog kaznenog prava Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 13, broj 2/2006, str. 1157-1167. Primljeno 15. srpnja 2006. Prikaz Maja Munivrana* PRIKAZ SEMINARA DOKTRINARNI TEMELJI I KARAKTERISTIKE MEĐUNARODNOG KAZNENOG PRAVA Siracusa, 11.-21. lipnja 2006. 1. UVODNE NAPOMENE U Italiji je od 11. do 21. lipnja 2006. održan peti specijalistički semi- nar za mlade penaliste pod nazivom Doktrinarni temelji i karakteristi ke međunarodnog kaznenog prava.1 Seminar je održan u prostorijama Među- narodnog instituta za visoke studije iz kaznenih znanosti (ISISC) u Siracusi, a zajednički su ga organizirali ISISC, Međunarodno udruženje za kazneno pravo (AIDP), Međunarodni institut za ljudska prava pri DePaul Univer- sity College of Law te sveučilišta iz Italije, Francuske i Španjolske. Preko šezdeset polaznika, mladih znanstvenika i praktičara iz cijelog svijeta, aktivno je sudjelovalo u radu seminara koji je vremenski i sadržajno bio podijeljen u dvije cjeline. Tijekom prvog tjedna polaznici su pratili predavanja istak- nutih znanstvenika i stručnjaka s područja međunarodnog kaznenog prava te sudjelovali u raspravama koje su pratile svaku sekciju. U drugom tjednu održano je natjecanje u simuliranom suđenju (eng. Moot Court Competition) tijekom kojega su polaznici mogli pokazati svoja netom usvojena i prethodno stečena znanja iz područja međunarodnog humanitarnog prava, ljudskih prava i (anti)terorizma. 2. NEKA RAZMATRANA PITANJA 2.1. Doktrinarni temelji,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F