Affordable Access

Deepening Democracy (Fung, Archon; Olin Wright, Erik)

Authors
Publisher
Students club of sociology Diskrepancija
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

14prikazi.pmd 123123123123123sv. V, broj 9, studeni 2004.sv. V, broj 9, studeni 2004.sv. V, broj 9, studeni 2004.sv. V, broj 9, studeni 2004.sv. V, broj 9, studeni 2004. Recenzije-PrikaziRecenzije-PrikaziRecenzije-PrikaziRecenzije-PrikaziRecenzije-Prikazi Archon Fung i Erik Olin Wright Deepening DemocracyDeepening DemocracyDeepening DemocracyDeepening DemocracyDeepening Democracy Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance The Real Utopias Project IV Verso, New York-London, 2003., 310 str. Valerio Baćak?Prvo poglavlje knjige “Produbljivanjedemokracije” prevedeno je i objavljeno uz ovaj prikaz kao dio temata o Projektu realnih utopija. Stoga ćemo se usredotočiti na ostatak knjige, koji je zapravo nastavak i daljnja eksplanacija uvodnog teksta A. Funga i E. O. Wrighta. Također ćemo veću pažnju posvetiti kritičkim komentarima koncepta opunomoćenog participativnog upravljanja (OPU) izloženima u knjizi, bez nepotrebnog ponavljanja onog što je već prikazano u uvodnom poglavlju. Prvi slučaj eksperimenta u opunomoćenom participativnom upravljanju prikazan u knjizi odvija se u brazilskom gradu Porto Alegreu. Autor Gianpaolo Baiocchi u poglavlju naslovljenom “Participacija, aktivizam i politika: Eksperiment Porto Alegre”, konzistentno i jasno iznosi osnovne značajke razvoja OPU-a u tom gradu dovodeći u vezu taj specifični razvoj s onim fundamentima OPU-a izloženima u teorijskom tekstu Funga i Wrighta. Potrebno je izdvojiti upravo te specifičnosti da vidimo kako zapravo strategija OPU-a funkcionira u stvarnosti. Radi se o projektu participativnog budžetiranja, odnosno stvaranja gradskog proračuna na osnovu opunomoćene kooperacije građana i vlasti. Baiocchi je, u kontekstu teorije deliberativne demokracije, pokušao ispitati tri bitna problema vezana uz teorijski model OPU-a: problem nejednakosti, problem neujednačenog razvoja civilnog društva i problem političkih uvjeta. Problem nejednakosti zapravo se tiče razlika između sudionika u javnom procesu deliberacije koje

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.