Affordable Access

EURO'YA GEÇİŞİN TÜRKİYE'NİN İTHALATINA ETKİSİNİN CHOW KIRILMA TESTİ İLE ANALİZİ

Authors
Publisher
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ / JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Publication Date

Abstract

Özet: Avrupa Birligi’nde Euro’ya geçis, dıs ticaretinin yaklasık olarakyarısını bu ülkelerle yapan ve Gümrük Birligi üyesi olan Türkiye için büyük birönem arzetmektedir. AB, tek para birimine geçisle üretiminde ve halkınrefahında bir artıs beklemekteydi. AB’de meydana gelecek üretim artısının iseTürkiye’nin ithalatında bir artısa yol açması bekleniyordu. Bu çalısmada,Euro’ya geçisin Türkiye’nin AB’den yaptıgı ithalata olan etkisi Chow KırılmaTesti ile analiz edilmistir. Analiz sonucunda, Euro’ya geçisin Türkiye’nin ithalatfonksiyonunda herhangi bir yapısal kırılmaya neden olmadıgı tespit edilmistir.Anahtar Kelimeler : Euro, Euro Bölgesi, thalat, Chow Kırılma Testi Abstract: Euro changeover in EU has a great importance for Turkey asa member of Customs Union. Moreover, almost half of Turkish foreign tradehas been made with EU countries. EU expected an increase in its production andwelfare of its society as a result of conversion to the single currency. It isexpected that the more EU production, the more Turksih imports from EU. Ithas been analysed in this study that how the single currency affects Turkishimports by using Chow Breakpoint Test. It is found that Euro changeover hasn’tcaused a structural break in Turkish import function.Key Words: Euro, Euro Zone, Import, Chow Braekpoint Test

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.