Affordable Access

Professor Danko Nikšić DDS, PhD: (1929-1982)

Authors
Publisher
School of Dental Medicine, University of Zagreb, Croatian Dental Society - Croatian Medical Association
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

w w w .a sc ro .h r 149 Prof. dr. sc. DANKO NIKŠIĆ (1929. – 1982.) Prošla su tri desetljeća otkako nas je napustio prof. dr. sc. Danko Nikšić koji je ostao zapamćen kao vrstan nastav- nik mnogobrojnim naraštajima studenata dodiplomskog i poslijediplomskog studija te specijalizantima. On je bitno utjecao i pridonio ugledu zagrebačkoga Stomatološkog fa- kulteta, ne samo u domovini nego i u svijetu. Bio je pokretač mnogih avangardnih ideja koje su tek nakon mnogo godi- na pokazale pravu vrijednost i omogućile da se stomatološka mobilna protetika svrsta uz bok najuglednijih europskih in- stitucija. Vjerovao je u Zagrebačku školu i trudio se da svojim studentima podari najjače alate za te ciljeve – ljubav prema struci i znanstvenu znatiželju. Prof. dr. sc. Danko Nikšić rođen je 25. studenoga 1929. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju po- hađao je i završio u rodnom gradu. Studirao je na Medicin- skom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirao na Stomatološkom odjelu. Od 1961. radio je kao sveučilišni asi- stent u Zavodu za dentalnu protetiku Stomatološkog odjela Medicinskog fakulteta Zagrebačkog sveučilišta. Osamosta- ljenjem Stomatološkog fakulteta postaje asistent i predavač u Zavodu za dentalnu protetiku koja od 1964. mijenja ime u stomatološku pro- tetiku. Godine 1965. postigao je na Stomatološkom fakultetu znanstveni stu- panj doktora znanosti iz područja stomatološke protetike na temelju disertacije Neuromuskularna adaptacija na totalnu protezu. Godine 1968. promaknut je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, zatim 1974. postaje izvanredni profesor, a 1977. redoviti profesor Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1969., nakon odlaska prof. Miroslava Suvina u mirovinu, izabran je za vršitelja dužnosti predstojnika Zavoda za stomatološku protetiku. Iste go- dine imenovan je i za šefa Odjela za stomatološku protetiku Stomatološke po- liklinike KBC-a Zagreb. Nakon podjele Zavoda za stomatološku protetiku 1971. godine u dva or

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F