Affordable Access

La política lingüística de la UE

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Aquest article pretén donar compte de l'actual política lingüística que està duent a terme la Unió Europea mitjançant les seves institucions, principalment a través de la Comissió Europea. L'article descriu totes les iniciatives que afavoreixen en major o menor grau les llengües regionals o minoritàries. L'última part de l'article se centra en les perspectives de futur dels programes de la UE des del 2007 fins al 2013. Així, es presenten les principals accions i línies de finançament que, tot i estar pendents de ser aprovades definitivament pel Consell i pel Parlament europeus, és probable que aviat formin part de la nova generació de programes d'aprenentatge al llarg de la vida.Mots clau: política lingüística, Unió Europea, llengües regionals, llengües minoritàries.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F