Affordable Access

Kecenderungan Ibubapa Muslim Terhadap Pemakanan Halal: Kajian di Skudai, Johor Bahru Johor

Authors
Publisher
UTM
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Bp Islam. Bahaism. Theosophy
  • Etc

Abstract

FINAL REPORT FOR RMC, FUND VOTE N SEO COD FOR COD PROJEC Kecenderungan Ibubapa Muslim Terha Johor Ba PROJECT Siti Norlina RESEA Zamzarina Bt. Che Mazna Zulkif Mohd Nas Kamarul A Ahmad Kil Pusat Pengajian Islam D Universiti Tek 81310 Skudai, J Ma AMENTAL RESEARCH PROJECT O: 75170 E: S50201 E: F20205 T TITLE : dap Pemakanan Halal : Kajian di Skudai, hru, Johor. LEADER : Bt Muhamad RCHER : Mat @ Mohd Shukor h Bt. Ali li Haron ir Bin Ripin zmi B. Jasni ani Mohamed an Pembangunan Sosial, nologi Malaysia ohor Darul Takzim laysia PROJECT TITLE : Kecenderungan Ibubapa Muslim Terhadap Pemakanan Halal : Kajian di Skudai, Johor Bahru, Johor. ii ISI KANDUNGAN Perkara Halaman Abstrak i Senarai Jadual vi Senarai Rajah viii Bab 1 - Pengenalan Projek 1.1 Pendahuluan 1.2 Latar Belakang Masalah 1.3 Penyataan Masalah 1.4 Matlamat 1.5 Objektif 1.6 Skop 1.7 Justifikasi / Kepentingan 1.7.1 Faedah yang bakal diperolehi 1.8 Perancangan Projek 1 - 9 1 2 6 6 7 7 7 8 8 Bab 2 – Kajian Literatur 2.1 Pendahuluan 10 - 39 10 iii 2.2 Kajian Berkaitan Keyakinan Dan Penerimaan 2.3 Makanan Dalam Islam 2.4 Halal, Haram Dan Syubhah 2.5 Makanan Yang Halal Dan Haram Seperti Digariskan Syarak 2.6 Muamalat 2.7 Memastikan Harta Dari Sumber Halal 2.8 Keberkatan Dalam Makanan Dan Minuman Yang Halal 2.9 Kepentingan Makanan Yang Halal Dalam Melahirkan Keluarga Yang Sihat 2.10 Sistem Pengesahan Halal Di Malaysia 2.10.1 Logo Halal Dan Autoriti Pengesahan Halal 2.10.2 Akta-Akta Berkai

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments