Affordable Access

Den Kreative Platform i skolen:Uhæmmet anvendelse af viden fra børnehaven til arbejdspladsen

Authors
Publisher
Fonden for Entreprenørskab
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

w w w .v es te rk op i.d k · 2 01 0 D en Kreative Platfo rm i sKo len Den Kreative Platform er en undervisningsform der: Udvikler elevernes kreativitet Er skabt til (kreativt) projektarbejde og til tværfaglige undervisningsforløb Lærer eleverne at tænke horisontalt på tværs af fag og egen viden Sætter fagene ind i en større sammenhæng Udvikler en større faglig forståelse Udvikler elevernes selvværd Skaber et undervisningsrum, hvor der fagligt, socialt og kulturelt er ”højere til loftet” Giver eleverne mulighed for at deltage som sig selv Er baseret på paradigmet om det skabende nærvær Bogen indeholder en gennemgang af de pædagogiske principper bag Den kreative Platform samt den 3D pædagogik, der i praksis skaber Den Kreative Platform i klasseværelset. I bogen vil læreren finde detaljerede anvisninger på, hvordan en kreativ platform kan skabes i egen klasse. Alt nødvendigt materiale til Den Kreative Platform er frit tilgængeligt og kan anvendes af enhver, der ønsker det. Find det i bogen og på www.denkreativeplatform.aau.dk Kreative Den Platform KREATIVEDEN PLATFORM ������������ �������� Kreative Den Platform KREATIVEDEN PLATFORM ������������ �������� Uhæmmet anvendelse af viden fra børnehaven til arbejdspladsen fo rs kn in gs ce nt er f or D en K re at iv e Pl at fo rm i skolen Aa lb or g U ni ve rs it et & F on de n fo r En tr ep re nø rs ka b 20 10 Sø re n H an se n & C hr is ti an B yr ge 1318352 DKP-Omslag.indd 1 23/02/10 11.59 Den Kreative Platform i skolen Uhæmmet anvendelse af viden fra børnehaven til arbejdspladsen. Søren Hansen og Christian Byrge 1.udgave. 1. oplag februar 2010 ISBN 978-87-92167-00-2 Copyright © 2010 Udgivet af Fonden for Entreprenørskab Ejlskovsgade 3D DK – 5000 Odense C Tlf. 65452161 www.selvstaendighedsfonden.dk Visionen for Fonden for Entreprenørskab er at styrke Danmarks konkurrenceev

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments