Affordable Access

Multikulturalizam. Društveni i teorijski izazovi (Milan Mesić)

Authors
Publisher
Students club of sociology Diskrepancija
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

18-prikazi1.indd Prikazi - Recenzije ::: Knjige 119 - svezak VII, broj 11, lipanj 2006. DOORMEN Peter Bearman The University of Chicago Press, Chicago, 2005., 288 str. ☐Peter Bearman pročelnik je Odsjeka za sociologiju Sveučilišta Columbia u New York Cityu i direktor Instituta za društvena i ekonomska istraživanja pri istom sveučilištu. Knjiga Doormen rezultat je Bearmanove suradnje s njegovim doktorandima koji su pohađali kolegij “Evaluacija dokaza”. U pripremi i izvedbi studije sudjelovalo je nekoliko desetaka studenata, a u metodološkom dodatku na kraju knjige on opisuje kako je izgledala organizacija rada i što znači organizirati kolegij koji se zasniva na kolektivnom terenskom radu. Više je razloga zašto su kao predmet istraživanja izabrani upravo vratari. Osim pragmatičnih razloga vezanih uz činjenicu da su na projektu radili studenti koji nisu smjeli biti izloženi osobnom riziku (tako, primjerice, ne bi bila pametna ideja da studenti odlaze u geta i pokušavaju provoditi dubinske intervjue s članovima uličnih bandi), među razlozima koje Bearman navodi, najzanimljivijim se čini taj da bez obzira koju profesiju promatramo, ako to uradimo dovoljno dobro, otkrit ćemo djelovanje manjih društvenih obrazaca koji sačinjavaju veću društvenu strukturu unutar koje smo uklopljeni (embedded). Iako su ti obrasci partikularni, “oni mogu otkriti procese, dinamiku i modele koji mogu biti korisni za razumijevanje drugih okruženja i problema”. Uvod u knjigu započinje teorijskim poglavljem o dinamici interpersonalne bliskosti i socijalne distance, a njen se narativni razvoj nastavlja počevši od tumačenja procesa koji su na djelu prilikom zapošljavanja vratara te završava raspravom o njihovom sindikalnom organiziranju. Iako rezidencijalni vratari smatraju da su do posla došli stjecajem prilika, Bearman pokazuje kako su te prilike rezultat društvene strukture koja je uvjetovana kanalima koje poslodavci i zaposlenici rabe kada se nalaze na tržištu rada.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F