Affordable Access

Max Born (1882-1970) i James Franck (1882-1964). Físics en llur època

Authors
Publisher
Butlletí de les Societats Catalanes de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Max Born (1882-1970) i James Franck (1882-1964). Físics en llur època MAX BORN ( 1882-1970) 1 JAMES FRANCK (1882-1964) FISICS EN LLUR EPOCA* per Jost Lemmerich i Senta Everts-Grigat Institut per a les Relacions Internacionals de la Republica Federal d'Alemanya, Stuttgart. Goethe Institut, Munic. James Franck nasque a Hamburg el dia 26 d'agost de 1882. El seu pare era banquer. Les aptituds que el Jove Franck tenia per a aprendre les ciencies es posaren de manifest aviat, pero trobaren poc suport a la seva escola. En contra de la voluntat dels seus pares, Franck estudia Fi- sica i Quimica a Heidelberg. Max Born nasque a Breslau l'onze de desembre de 1882. Era fill d'un embrioleg. Tambe s'interessa molt aviat per les ciencies i per la tecnica. Max, seguint el consell del seu pare, no dirigi els seus estudis inicials cap a una tematica molt concreta, sing que assisti a lli^ons de materies di- verses i no s'especialitza fins mes tard en Fisica i en Matematiques. Les Universitats alemanyes eren exclusivament Universitats de l'Es- tat. Els professors eren nomenats per a tota la vida. Els sous els cobraven de l'Estat i tenien ingressos addicionals pels drets de matricula i d'assis- tencia a classe que pagaven els estudiants. A mes dels professors ordina- ris, amb Instituts propis, hi havia tambe els professors extraordinaris i els professors agregats (Privatdozenten). Aquests darrers nomes cobra- ven dell drets de les matricules i nomes en el cas que hi hagues alumnes matriculats. La investigacio i l'ensenyament eren lliures de la intervencio estatal. No hi havia cap prescripcio que assenyales allo que havien de fer els es- tudiants durant llur estada a la Universitat, fins a la culminacio normal de la carrera amb el titol de Doctor. L'estudiant nomes s'havia de sot- metre a un nombre determinat d'examens sobre materies diverses al fi- Traduccio del text alemany " Max Born ( 1882 - 1970 ) and James Franck ( 1882 - 1964). Physiker in ihrer Zeit " per Josep M. Tura i So

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F