Affordable Access

Реформування змісту загальної середньої освіти у Франції

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Lf Individual Institutions (Europe)

Abstract

aref_Папіжук ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ПАПІЖУК ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 37.014.3(44) РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У ФРАНЦІЇ 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук ЖИТОМИР – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Лавриченко Наталія Миколаївна, Інститут педагогіки НАПН України, перший заступник директора з наукової роботи, м. Київ. Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Максименко Анатолій Петрович, Київський національний лінгвістичний університет, завідувач кафедри романських мов; кандидат педагогічних наук Пермякова Ольга Григорівна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, викладач кафедри французької та другої іноземної мови. Захист відбудеться 18 травня 2011 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 14.053.01 в Житомирському державному університеті імені Івана Франка за адресою: 10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40, другий поверх, конференц-зал. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Житомирського державного університету імені Івана Франка за адресою: 10008, м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 40. Автореферат розісланий 16 квітня 2011 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради С.Л. Яценко 2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність дослідження. На початку третього тисячоліття однією з провідних тенденцій суспільного поступу стала інтернаціона

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F