Affordable Access

Dr. Antun Grgin, Istraživanje starohrvatskih spomenika po splitskoj okolici, naklada "Bihać", Zagreb, 1934.

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Zagreb; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Recenzije. 411 iz mojega pera. kako to veli str. VIII. Ali to su takve malenkosti, da ni najmanje Jie utječu na vrijednost čitavog Kantuala. Nedostatak se jedin­ stvenosti opaža i na str. 3—30. Tu bi bio na mjestu jedan dogovor između one trojice, koja su pisala odnosne sastavke, ili barem jedan glavni re­ daktor, pa bi se tako bilo izbjeglo nekim razlikama, koje će pažljivi čitalac lako zapaziti i koje odaju, da polazna gledišta ni kod onih, koji su sudje­ lovali kod izradbe Kantuala, nisu u svemu jednaka, tako n. pr. glcdom na crkvene zborove. To se dade razumjeti s obzirom na ono prelazuo sta­ nje, u kojem se nalazimo, kako je gore rečeno. Velika je šteta, da gledom na crkvene zborove »isu uzete u obzir upute i odredbe apostolske konsti­ tucije Pija XI. o liturgijskom pjevanju. Na toj bi se osnovici bila dala lako naći ona sredina, koja bi mogla služiti i kao praktična polazna tačka u obnovi našeg liturgijskog pjevanja i liturgijskoj obnovi uopće. Međutim, to se dade još uvijek lako nadoknaditi. Ovaj je Kantual zapravo određen za zborovodu i orguljaša, a rjeđe će dospjeti u ruke samih pjevača. Za pjevače kani »Vijenac« izdati posebnu, .nanju pjesmaricu, u kojoj će biti izvadak onih stvari, koje su praktične za pjevače. Tu bi onda moglo doći i upozorenje o praktičnoj primjeni uputa i odredaba rečene apostolske konstitucije. Mišljenja sam, da liturgijski duh i praktični pogledi osigura­ vaju veći uspjeh jednoglasnom crkvenom pjevanju, osobito u manjim crkvama. Crkveni propisi ne idu u susret obrazovanju mješovitih zborova za muške i ženske — a ipak je u uputi zborovodi samo o njima riječ. 1 s praktičnog će gledišta biti lakše i uspješnije osnovati i voditi pjevačku »školu«, kako to propisuje za sve crkve apostolska konstitucija Pija XI. Dakako, da je s time u vezi i pitanje orguljanja u našim crkvama. Ali o v o je polazna tačka i raskrsnica, o v o su osnovna pitanja i liturgijske obnove kod nas i obnove liturgijskog pjevanja. Dr. Dragutin Knievvald. Vjesnik kr. državno

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments