Affordable Access

Bitne novosti u postupovnom dijelu Prijedloga novog zakona o prekršajima

Authors
Publisher
Croatian Association of Criminal Law and Practice; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Zakon o prekršajima (Narodne novine, br. 88/02.,122/02.,187/03.,105/04. i 127/04. - u nastavku ZOP/02) u primjeni je od 1. listopada 2002. Vrijeme od nepune tri godine njegove primjene u praksi bilo je dovoljno za ocjenu svih njegovih dobrih rješenja, ali još više njegovih brojnih slabosti, nedorečenosti i praznina, koncepcijskih slabosti, kao i normativno pogrešnih rješenja te u kojoj su mjeri ostvareni najavljeni i očekivani ciljevi donošenjem tog zakona. Slijedom stalnog izražavanja nezadovoljstva kako struke tako i javnosti i svih onih kojih se na bilo koji način tice stanje u segmentu prekršajnog sudovanja, Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske (u nastavku: VPSRH) ocijenio je stanje te u mjesecu veljači 2004. pokrenuo inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama ili, još bolje, novog zakona o prekršajima. Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, prihvativši inicijativu, početkom mjeseca prosinca 2004. godine odredilo je Radnu skupinu za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima. Radna skupina je, na kraju svoga rada, sastavila Prijedlog novog zakona o prekršajima (u nastavku: Prijedlog zakona) i sredinom mjeseca listopada 2005. proslijedila ga Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske u daljnju zakonodavnu proceduru. Namjera je autora prikazati bitna rješenja važećeg ZOP/02 koja je Radna skupina ocijenila kao slabostima tog zakona, a potom prikazati rješenja koja se, kao bolja predlažu u zamjenu Prijedlogom zakona.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F