Affordable Access

Danas imamo znanost, pa nam ne treba mit (?)

Authors
Publisher
Initiative of Cultural Studies; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

010 DANAS IMAMO ZNANOST, PA NAM NE TREBA MIT (?) Marin ]uk Vurnek [email protected] 011 OcrtaVanje MOgu]ega puta Mišljenja Kao što je ukazala Gayatri C. Spivak u glasovitome predgovoru engleskoga izdanja Derridine De la Grammatologie, kronološki gleda- no, predgovor rijetko kad, ako ikad, zbilja biva pred-govorom. Tako navodi da je Hegel prilikom finali- zacije Phänomenologie des Geistes (Fenomenologija duha), tek aposte- riorno napisao predgovor, ujedno pritom izjavljuju}i: Ne uzimajte me ozbiljno u predgo- voru. Pravi filozofski posao je ono što sam upravo napisao(..). Te ako vam ja govorim izvan onoga što sam napisao, ovi rubni komentari ne mogu imati vrijednost samga djela... Ne uzimajte predgovor ozbiljno. (On) najavljuje projekt, a projekt je ništa dok nije ostvaren. Jasno je da, nastavlja Spivak, predgovor, kako ga se obi~no shva}a pruža uto~ište laži. Tu bismo laž mogli odrediti kao hinjenje pisanja prije teksta koji je osoba trebala pro~itati prije negoli predgovor može biti napisan.1 (Spivak, 1997., x) Nadodao bih da zapravo, postaje upitno biva li tekst predgovor djelu, ili djelo predgovor tekstu: sasvim je mogu}e da se prvotne namjere koje se tekstom htjelo posti}i, u razli~itim stupnjevima razlikuju od onog što se retrospektivno kazuje da se tekstom htjelo posti}i. Naravno, to što predgovori zaziva- ju epistemološki oprez, ne zna~i da ih treba odbaciti, posebice kao potencijalno korisne kontrapunkte za propitivanje teksta. Toga su, na kraju krajeva, svjesni Hegel i Spivak koji, unato~ ovim ili onim ogradama, ipak pristaju na njihovo pisanje. Ipak, u mjeri u kojoj ono 1 Kako ovo, tako i sva daljnja navo|enja u tekstu za koje se kao završnu referencu navodi englesko izdanje, pred- stavljaju moj vlastoru~ni prijevod s engleskoga jezika. D A N A S IM A M O Z N A N O ST , P A N A M N E TR EB A M IT (? ) 012 napisano za predgovore vrijedi i za uvode, no iskušao bih

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments