Affordable Access

JOAN SOLER I JIMÉNEZ (coord. i guió); ELOI CALVO I CAMPOS (realització); ANA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ (guió). 25 anys de Terme

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

T ER M E. R EV ISTA D ’H ISTÒ R IA 26 (2011) Recencions 277 Peralta, les cartes se succeeixen de manera cronològica i entrellaçada, ja que els prota- gonistes es contesten successivament. Són cartes no gaire llargues, singulars, que pro- dueixen en llegir-les un impacte profund, colpidor, i que, sense buscar-ho, es conver- teixen en testimonis d’un món fràgil, ple de pors per la realitat present de la guerra, però també per les incerteses del futur. Tal com s’indica a les pàgines inicials de presentació, la lectura de les cartes va ofe- rint el coneixement de la quotidianitat de la guerra des de dos indrets i perspectives diferents: la del soldat al front i la de la vida quotidiana a Terrassa, a la reraguarda. Quan Esteve escriu, parla de la manca d’equipa- ment per als soldats, del fred, del menjar, de l’activitat diària, dels llocs per on van pas- sant, dels terrassencs que estan amb ell o es troba, però també se’n desprèn el neguit per saber com està la seva esposa, la nostàlgia per la filla que fa dies que no veu i l’enyor per no conèixer la filla acabada de néixer.... Paquita, des de Terrassa, va fent gairebé un inventari del seu dia a dia: les dificultats de tirar endavant, la relació amb els veïns i co- neguts, l’encariment dels preus del menjar, la manca de subministraments bàsics, el funcionament dels menjadors populars i el Socors Roig, la preocupació d’enviar roba, menjar i tabac, i el desig d’un final de la guerra que no arriba,... en una correspon- dència que deixa entreveure constants mo- ments de tendresa en referir-se a l’estimació que sent pel seu marit i la sensació de res- ponsabilitat per tirar endavant, tota sola, les dues nenes. Més enllà de la història amb situacions molt difícils i concretes, el llibre té el valor de ser un important testimoni que se suma a les obres de recuperació de la memòria col- lectiva d’un temps i d’un país; per aquest motiu ha rebut el suport de Memorial De- mocràtic del Govern de la Generalitat

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F