Affordable Access

DİVAN ŞİİRİNDE AFYON ve ESRAR / (Opium and Mariuhana In The Divan Poetry)

Authors
Publisher
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Publication Date

Abstract

ÖZETGünümüz gençliğinin başındaki en büyük musibetlerden biri olan uyuşturucu kullanımının kökeni çok eskiye dayanmaktadır. İlk zamanlar ağrı kesici özelliği ile tıp alanında kullanılan uyuşturucu, daha sonraları bağımlılık yaratmıştır. Bu uyuşturucu maddelerinden olan afyon, Osmanlı toplumun bazı kesimlerinde günlük yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olmuştur.Bu makalede afyon ve esrar gibi uyuşturucu maddelerinin Osmanlı toplumundaki yansımaları ele alınmış ve daha sonra bunun Divan şiirine nasıl yansıdığı üzerinde durulmuştur.Anahtar Kelimeler: Afyon, Esrar, Divan Şiiri, Osmanlı. ABSTRACTThe use of drug, one of the most important problems of the youth today, dates back to very early times. Use as a pain-killer first, drugs led to the emergence of addiction later on. One of such drugs, opium was an indispensable element of daily life for some sections of the Otoman society.In this study, the reflections of such drugs as opium and marihuana onto the Otoman society and the Divan poetry are examined.Keywords: Opium, Mariuhana, Divan poetry, Otoman.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments