Affordable Access

Els reptes de l'avaluació de sistemes educatius

Authors
Publisher
Quaderns d'avaluació
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Quaderns qxp4 Els reptes de l’avaluació de sistemes educatius 41Els reptes de l’avaluació de sistemes educatius 41 ELS REPTES DE L’AVALUACIÓ DE SISTEMES EDUCATIUS Josu Sierra Orrantia Director de l’ISEI-IVEI. Euskadi Voldria emmarcar els reptes que planteja l’avaluació de sistemes dins dels cinc reptes dels sistemes educatius europeus que va definir la Comissió Europea l’any 2000 (European Comission, 2000). 1. El coneixement: l’explosió de la informació demana una redifinició del concepte tradicional de coneixement. Matemàtiques, lectura i ciències són competències clau com a instruments essen- cials de coneixement i com a base per a l’aprenentatge permanent. 2. La descentralització: durant els darrers anys, els sistemes educatius han donat més autonomia i responsabilitat als centres. Fins i tot les avaluacions internacionals (OCDE, Kiel Institute of World Economics) avalen la bondat d’aquesta política. 3. Els recursos: l’educació és vista cada vegada més com una inversió. Creix la deman- da a l’educació preescolar i augmenten els usuaris de l’educació superior i l’aprenen- tatge al llarg de la vida. 4. La inclusió social: tots els sistemes educatius europeus tenen com a objectiu ofe- rir a la joventut una igualtat d’oportunitats i també preparar-los per a la vida adulta i per sobreviure en una economia globalitzada. 5. Les dades i la comparabilitat: el benchmark. Són indicadors que, utilitzats de mane- ra diagnòstica i formativa, ens permeten comparar-nos per informar la política educati- va i conèixer les tendències. El repte de la comparació és crear un clima obert i positiu de diàleg tenint els indicadors com a punt de partida. Voldria destacar, sobretot, el cinquè repte, ja que aquí hi ha la clau, avui dia, per a la millora del nostre sistema educatiu. El punt de partida: un sistema centralitzat que desconeix bàsicament els seus resultats Fins ara, el nostre sistema educatiu ha estat un sistema preocupat per l’input (el currí- culum) normatiu i centralitzat. Tots el

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F