Affordable Access

Elbinger Tageblatt, Nr. 185 Montag 10 August 1931, 8. Jahrgang

Publisher
Reinhold Kühn
Publication Date

Abstract

Dziennik zaczął ukazywać się od listopada 1884 - 1933 roku , a jego nakład w 1928 roku wynosił około 7 tysięcy egzemplarzy (w późniejszych latach 24 tysiące egzemplarzy). Naczelnym redaktorem i wydawcą pisma był Alfred Seifert. Do roku 1933 pełny tytuł brzmiał „Elbinger Tageblatt. Tolkemiter Stadtblat”, a później „Elbinger Tageblatt. Westpreussische Rundschau. Tolkemiter Stadtblatt”. Dziennik zawierał dodatki numerowane oraz nienumerowane : “Neur Gartenlaubr”, “Wochenschau In Bildern”, “Das Reich der Frau”, “Der Elbinger Erzähler”, “Turnen”, “Sport u. Spiel”, “Vörsen und Handels Nachrichten”, “Elbinger Heimatblatt”, na łamach których publikowano wiersze i artykuły dotyczące Elbląga i okolic. W pierwszym okresie swojego istnienia dziennik liczył 4 strony objętości, później 8, a wydania sobotnio-niedzielne wzbogacano z reguły 2- stronicowym dodatkiem utrzymanym w lżejszym tonie. Gazeta posiadała swój punkt kolportażu także w Sztumie . Od 1926 roku ukazywał się co miesiąc dodatek „Elbinger Heimtblatt”, który zawierał powieści, wiersze i inne materiały dotyczące Elbląga i jego okolic. W „Elbinger Tageblatt” można było znaleźć poza tym w prawie każdym numerze specjalny dział „Z Elbląga i Prowincji”, dublujący jednak w dużym stopniu odpowiednią rubrykę „Elbinger Zeitung”. Od początku lat trzydziestych można było spotkać coraz częściej dodawane zdjęcia, również fotografie lokalnych działaczy nazistowskich (zwłaszcza Ericha Kocha). Artykuły zamieszczane w gazecie sympatyzowały z nazistami oraz znajdowały miejsce antysemickie publikacje stosunku nazistów do Żydów. W pierwszym okresie istnienia „Elbinger Tageblatt” problematyka polska nie była „wiodąca”, to później sytuacja kształtowała się z goła inaczej. Wielce prawdopodobne jest, iż w szczególnie dotkniętym kryzysem gospodarczym Elblągu (od 1929 r.) starano się w ten sposób odwrócić uwagę jego mieszkańców od pogłębiających się trudności. „Elbinger Tageblatt” to dziennik, który wśród pism wschodniopruskich zachowywał się najbardziej agresywnie w stosunku do Polski. Biblioteka Elbląska w swoich zasobach posiada roczniki z lat 1884 – 1931 (niekompletne).

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments