Affordable Access

Projectes ferroviaris i ferrocarrils a la comarca de la Marina Alta

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Article 02 A G U A I T S - 7 ( T A R D O R , 1991) PROJECTES FERROVIARIS I FERROCARRILS A LA COMARCA DE LA MARINA ALTA Vicent Ferrer i Hermenegildo Els projectes ferroviaris i les seves realitzacions constitueixen tot un fenomen en l'òrbita ferroviària del nostre país. Respecte dels primers es va arribar a dir que si tots o part s'hagueren realitzat no hi hauria ciutat o poble per xicotet que fóra sense ferrocarril <'^ . Moltes de les concessions i projectes no sobrepassaren aquesta fase inicial i teòrica i van ser únicament simples especulacions de caràcter econòmic dedicades a enganyar una bona part del ptíblic que fins i tot de vegades havia invertit en ells <^>. Altres, tanmateix, arribaren a constituir-se en societats constructores sense arribar a més, i els menys arribaren a efectuar obres d'explanació i fins i tot a estendre carrils pels quals no arribaria a circular cap tren w. La nostra zona, un dels punts on es dóna un dels més alts percentatges de projectes front a les realitzacions efectuades per la manca de mitjans econòmics per dur a bon port les obres concedides, és l'exemple viu de l'especulació que s'originà al voltant de les concessions ferroviàries en tot el país. Recordem que qualsevol persona podia sol.licitar una concessió ferroviària i, si bé les primeres concessions s'atorgaren d'una forma indiscriminada, el 2 de novembre de 1844 l'Administració redactava un formulari per a la seua petició. En ell es recomanava que es concediren a personalitats molt arrelades a la província i se'ls reservava per un període de 12 a 18 mesos per a què pogueren formular projectes. Així, les construccions ferroviàries espanyoles, junt als projectes fallats, són el fenomen econòmic més important que va tindré lloc en la història econòmica de l'Espanya del segle passat. A l'empar de l'informe Subercase <•*>, i de l'especial predisposició del 1. — Des del dia 31-12-1844 fins el 31-12-1846 es concediren més de 6.500 Km, de vies d'una fabulosa

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F