Affordable Access

Rejestracja przedsiębiorstw znajdujących się na terenie m. Gdańska i Sopotu

Publisher
Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdyni
Publication Date
Keywords
  • Gdańsk – Afisze I Plakaty

Abstract

"Digitalizacja unikatowych dokumentów administracji RP i PRL w latach 1945-1970" dofinansowana została ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.