Affordable Access

Osvrt na moju relaciju koju sam održao na Drugomu vatikanskom saboru

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Split; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

OSVRT NA MOJU RELACIJU KOJU SAM ODRŽAO NA DRUGOMU OPĆEM VATIKANSKOM SABORU Frane Franić, Split UDK: 262.12 Franić, F. 262.5 Primljeno 10/2002. Ta se relacija sastojala od tri dijela: a) O sakramentalnosti biskupstva, b) O papinskom primatu, c) O uspostavi stalnog đakonata: celibatskog i oženjenog. a) O sakramentalnosti biskupstva. Sveti Toma Akvinski - po kojemu se mi nekadašnji studenti Papinskog sveučilišta Gregorijane nazivamo tomistima - naučavao je da biskupstvo nije sakrament, nego vlast, poput papinstva. Nasuprot njemu franjevac blaženi Ivan Duns Skot naučavao je da je biskupstvo sakrament. Koncil se je odlučio izjaviti da je biskupstvo sakrament, ali tu istinu nije dogmatizirao, to jest nije je proglasio obveznom objavljenom Božjom naukom, nego općom crkvenom naukom. J a sam pak prije Koncila naučavao u našoj Visokoj bogoslovskoj školi, sada Bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, da je biskupstvo sakrament, jer sam se bio poveo za Duns Skotom - kojega sam upoznao pišući svoju doktorsku disertaciju, premda sam se i dalje smatrao tomistom. Međutim sam bio zamoljen od Svetog Oca, preko predsjednika saborske Doktrinarne komisije, da održim u Saboru relaciju u ime manjine Doktrinarne komisije i Sabora, koja je tvrdila da biskupstvo nije sakrament, nego vlast, poput papinstva. Rekao sam tada Papi da ja u Splitu već 20 godina naučavam da je biskupstvo sakrament, pa da stoga kao relatora za tu točku imenuje nekog drugog koji i danas misli da je biskupstvo vlast. Papa je odgovorio da bi u ime manjine jedan teolog trebao održati trostruku relaciju, to jest o biskupstvu, o papinskoj vlasti i uspostavi stalnoga oženjenog đakonata, a da će u ime većine o tim trima točkama govoriti dva kardinala i nadbiskup tajnik Kongregacije za nauk vjere. J a sam primijetio da to nije pravo, ali je Papa rekao da se tu više ništa ne može mijenjati, ali da ja mogu izjaviti u toj prvoj točki relacije kako se osobno ne slažem s manjinom te da držim da je biskupstvo

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F