Affordable Access

Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nay

Authors
Publisher
Vietnamese Academy of Social Sciences (VASS)
Publication Date

Abstract

(Hà Chi giới thiệu)Nội dung chính của Luận án gồm 3 chương:Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động trợ giúp pháp lýChương 2: Thực trạng quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nayChương 3: Quan điểm và giải pháp bảo đảm quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động trợ giúp pháp lý ở nước ta giai đoạn hiện nay

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments