Affordable Access

Notes per a una història de postguerra de l'Institut d'Estudis Catalans (1942-1961)

Authors
Publisher
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

NOTES PER A UNA HISTORIA DE POSTGUERRA DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS (1942-1961) JOAN SAMSO És sabut que una de les raons principals de l'al~ament militar de 1936, i de la guerra, va ser anuldar l'autonomia catalana i posar fi a I'hegemonia del catal2 a Catalunya. Els <nacionals. consideraren la llengua catalana culpable de la secessió espiritual^^ de Catalunya. Després de 1939, incorporada aquesta a la nova Espanya, van fer desapareixer totalment el catal2 de la vida pública. Amb la col~laboració d'una part de la societat, va semblar que Franco havia aconseguit eliminar per sempre la llengua prbpia de Catalunya. L'instrument de reespanyolització va ser la imposició radical d'un sol brgan oficial: el habla de Cewantes. Precisament, l'expressió més concreta de la renovada sobirania sobre les provincias reconquerides fou l'exclusivitat de l'idioma. El gener de 1939, 1'Institut &Estudis Catalans,' mkxima representació de la cultura catalana, va ser donat per debolit, com tantes altres institucions representatives. Desaparegut llInstitut, el substitui'ren per 1'Instituto Español de Estudios Mediterráneos, que fins s'empari dels locals de l'antiga Casa de Convalescencia (el flamant Instituto Español es va volatilitzar enmig de la corrupció). Com amb Primo de Rivera, la denominació de la Biblioteca de Catalunya torn2 a desnaturalitzar-se en <<Biblioteca Central.. La supressió de l'institut ja havia estat reclamada durant la guerra, i abans, pel feixisme espanyol, que titllava el catal2 mode? d'invenció de Pompeu Fabra, &artifici constru'it a partir del dialecto i del frances. Exclosa autom2ticament la llengua catalana de la pléiade de les llengües cultes i de la universalitat de la ciencia, per al nou regim no hi havia cap més llengua academica i científica que l'espanyola, ni més institucions que les nacionals^. La seva política sempre va ometre l'existencia d'un catal2 científic i modern i ignora l'alta institució que el representava en el concert internacional.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F