Affordable Access

Áreas toponímicas en el País Vasco

Authors
Publisher
Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo"
Publication Date
Source
Legacy
Disciplines
  • Law

Abstract

ANUARIO DEL SEMINARIO DE FILOLOGÍA VASCA «JULIO DE URQUIJO» International Journal of Basque Linguistics and Philology XLV-1 2011 ASJU 2011/1.indb iASJU 2011/1.indb i 14/11/12 18:52:2214/11/12 18:52:22 © “Julio Urkixo” Euskal Filologia Mintegi-Institutua / Instituto-Seminario de Filología Vasca «Julio de Urquijo» ISSN.: 0582-6152. Depósito legal / Lege gordailua: S.S.-400/1967 ASJU 2011-1 delanteras.indd iiASJU 2011-1 delanteras.indd ii 14/1/13 10:58:2514/1/13 10:58:25 NERBIOI IBARREKO EUSKARA XVIII ETA XIX. MENDEETAN: II. JUAN IGNAZIO ASTIGARRAGAREN SERMOI-BILDUMA Eneko Zuloaga Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Laburpena Lan honetan Juan Ignazio Astigarragaren (Basasuri, Bizkaia, 1783-1854) euskara aztertuko dugu. Hainbat sermoi idatzi zuen XIX. mendearen hasieran eta guk hizkun- tzaren historiaren eta dialektologiaren ikuspuntutik aztertuko ditugu testuok, XIX. mende hasierako Basauriko bizkaieraren ikuspegi orokorra emateko asmoz. Sarrera laburraren ondotik, aipatutako sermoietan agertzen diren hizkuntza-ezaugarri nagusiak aztertuko ditugu, eta egoeraren ikuspegi orokorra edukitzeko lagungarri izango ditugu Nerbioi iba- rreko garai ezberdinetako beste egile batzuen lanak ere. Abstract In this paper we will analyze Juan Ignazio Astigarraga’s (Basauri, Biscay, 1783- 1854) Basque language. He wrote many sermons on the early XIXth century, and we will analise those sermons from a dialectologic and historic point of view, looking for a general view of the Basque dialect of Basauri in the early XIXth century. After a short introduction, we will focus on the main language features appeared in the mentioned texts. For that purpouse, we will take into acount some other authors from Nerbioi Valley of different epochs, in order to have a general view of the facts. 1. Sarrera1 Bi dira, orain arte ezagutzen duguna ezagututa, 1800 urtearen inguruan Nerbioi ibar iparraldeko hizkera aztertzeko iturriak: Bizente Sarria (

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F