Affordable Access

Orvos kurátorok

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Rz Other Systems Of Medicine / Orvostudomány Egyéb Területei

Abstract

105 Perenyei Mónika Orvos kurátorok Az MTA Pszichiátriai Mûvészeti Gyûjtemény1 a 2007-ben felszámolt OPNI, közismert nevén a „Lipótmezô”, 1868-as megnyitásakor a Budai m. kir. Orszá- gos Tébolyda és az 1884-ben, éppen a lipótmezei intézet túlterheltségének enyhítésére alapított Angyalföldi Magyar Királyi Elmebeteg Ápolda2 kezeltjei- nek munkáitôrzô képtárat, az intézményi dokumentáció (statisztikák, átépítési tervrajzok) és tárgyi kultúra (textilek, önsértô és bántalmazó eszközök, anató- miai modellek) töredékeit, az orvosok kutatásait láttató sajtógyûjtéseket, fény- képes tablókat, valamint a bentlakó betegek és a személyzet életébe bepillan- tást engedô fotóalbumokat foglal magába. A két intézet története a páciensek és a pszichiáterek személyén, s nem utolsó sorban e muzeális gyûjtemény sorsán keresztül összefonódik. A pszichiátriai kezeltek képeinek gyûjtését az 1920-as években -- a pszichiáter és mûvészettörténész Hans Prinzhorn ka- talogizálta heidelbergi gyûjteménytôl3 isnpirálva -- Selig Árpád lipótmezei má- sodorvos kezdte el, gyûjteményét angyalföldi kinevezésekor magával vitte, s ott igazgató fôorvosként jelentôsen gyarapította. Az angyalföldi elmeügyi múzeum 1931-es hivatalos megnyitását azonban már nem érte meg. A tárgy - és fotóanyaggal az elkövetkezô években is bôvülô gyûjtemény gondozását Selig utódja, Zsakó István folytatta, aki viszont 1936-os lipótmezei kinevezé- sekor helyezte át, vagyis vitte vissza a múltjában és befogadóképességében is nagyobb intézetbe. A jelenleg tanulmányi raktárban elrendezett, grafikákat és festményeket fel- ölelô képtár áttekintése során kiderülnek a lokális színezetét adó, Európa több pszichiátriai mûvészeti gyûjteményétôl megkülönböztetô sajátosságai. Az itt eltöltött idô alatt hol az ismerôsség, hol az idegenség élménye kerít hatalmá- ba. Egyes képek az akadémikus mûvészeti színtér produktumait azok grafikai átiratán keresztül idézik meg. Számos munka pedig a kulturális

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments