Affordable Access

Advanced Methods for Air Distribution in Occupied Spaces for Reduced Risk from Air-Borne Diseases and Improved Air Quality

Authors
Publisher
Technical University of Denmark, Department of Civil Engineering
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Denne Ph
 • D
 • Afhandling BeskæFtiger Sig Med Nye Avancerede Metoder Til Luftfordeling I Lokaler
 • Formålet Er At Forbedre Den Inhalerede Luftkvalitet Og Mindske Risikoen Fra Luftbåren Krydsinfektion
 • <Br/>De Eksisterende Ventilationsstrategier Nu Til Dags Er Ikke I Stand Til At Yde TilstræKkelig Ren
 • Det Er Tydeligt At Nye Avancerede Metoder Er NøDvendige For At Forbedre Den NuvæRende Situation
 • Emnet Er SæRligt Vigtigt På Grund Af SpøRgsmålet Om Energiforbrug Samt Den øGede Mulighed For TilfæL
 • Truslen Fra Mulige Biologiske Terrorangreb I Det Seneste årti GøR Emnet Meget Vigtigt
 • <Br/>Hidtil Har De Eksisterende Metoder Til IndendøRs Luftrensning Bygget På Flere<Br/>GrundlæGgende
 • Filtrering Og Ultraviolet BakteriedræBende Bestrålingen (Ultra Violet Germicidal Irradiation – Uvgi)
 • Fortynding Benytter Ventilation Ved HøJe StrøMningshastigheder Til At Reducere Koncentrationen Af Fo
 • Der Ikke Forringer Luftkvaliteten Eller Er Til Skade For De Mennesker Der Opholder Sig I Bygningen
 • Fortynding Er Også Forbundet Med Visse EnergimæSsige BegræNsninger
 • Filtrering Og Uvgi Er Effektive Til At Beskytte Personer
 • Forudsat At Kilderne Er Placeret UdendøRs
 • Men Disse Metoder Er Ikke SæRlig Effektiv
 • Hvis De Forurenende Kilder Er IndendøRs
 • IsæR Hvis Kilden Er En Syg Person
 • <Br/>Afhandlingen Fokuserer På To Metoder Der NedsæTter Risikoen Smittespredning Af Luftbårne Sygdom
 • Og Ved At Beskytte Medicinsk Personale
 • Patienter Og BesøGende Fra Krydsinfektion I Sygehusafdelinger
 • <Br/>Den FøRste Del Af Afhandlingen Fokuserer På Forbedring Af Inhaleret Luftkvalitet Og Mindskelse
 • Princippet Er Opkaldt Personlig Ventilation(Pv) Og Anvender Kontrol Med LuftstrøMmes Interaktion TæT
 • To Nye Kontrolmetoder
 • Nemlig Kontrol Over Det Frie<Br/>Konvektive Lag Omkring Den Menneskelige Krop Og Kontrol Af Det Pers
 • Når De Anvendes Til Forskellige Pv Design
 • Den FøRste Metode Har Til Formål At Reducere Styrken Af Det Frie Konvektive Lag Via Blokering Eller
 • Hvilket Dermed MuliggøR IndtræNgen Af LuftstrøMninger Fra Pv Med Lav Hastighed (Low Flow Rate)
 • Den Anden Metode Går Ud På At Kontrollere Måden Hvorpå Pv StrøMmen Leveres
 • Så Denne Er Mindre Påvirket Af<Br/>StrøMmeningssamspillet Omkring Den Menneskelige Krop: Ved At Neds
 • Begge Metoder Bidrog I HøJ Grad Til At øGe Effektiviteten Af De Anvendte Pv Systemer Med Hensyn Til
 • Der Leveres I Indåndingszonen I Forhold Til Da Pv Blev Anvendt Uden Nogen Form For Kontrol
 • Disse Metoder Viser Også Stort Potentiale For Energibesparelser
 • Som FøLge Af Nedsat Pv StrøMningshastighed
 • De Foreslåede Design Er Lette At Implementere I Rum
 • Hvor Folk For Det Meste Sider Ned
 • Fx Kontorer
 • Teatre
 • Biografer
 • Busser
 • Tog
 • Fly
 • Etc
 • <Br/>Den Anden Del Af Afhandlingen Fokuserer På En Ny Ventilationsstrategi Der Reducerer Risikoen Fo
 • BesøGende Og Patienter På Hospitalsafdelinger
 • Den Nye Ventilationsstrategi Er Implementeret Ved HjæLp Af Specielt Udviklet Udstyr
 • Som Er Opkaldt ’Hospital Bed Integrated Ventilation Cleansing Unit (Hbivcu)’ (Udstyret Er En Del Af
 • 1) Og I Usa (Us 61/226
 • 542)
 • Ved At Udsuge Den Luft Som Patienten Udsender Ved Host Bidrog Hbivcuen Til At Beskytte LæGer Og Andr
 • Udover øGet Beskyttelse FøRer Brugen Af Hbivcuen Til Fald I Baggrunden Ventilationsraten
 • Denne Teknik Til Lokal Udsugning Og Rensning Af Luft Fra Host Kan LøSe De Eksisterende Problemer Der
 • The Current Ph
 • D
 • Thesis Deals With New Advanced Methods Of Air Distribution In Occupied Places Aimed To Improve The I
 • <Br/>The Existing Ventilation Strategies Nowadays Are Not Able To Provide Enough Clean Air To The Oc
 • Clearly New Advanced Methods Are Needed To Improve The Current Situation
 • The Subject Is Especially Important Because Of The Energy Issue As Well As The Increased Possibility
 • The Threat From Possible Bio-Terrorist Attacks In The Last<Br/>Decade Makes The Topic Quite Importan
 • <Br/>So Far The Existing Methods Of Indoor Air Cleaning Rely On Several Basic Strategies: Dilution
 • Filtration And Ultra Violet Germicidal Irradiation (Uvgi)
 • Dilution Utilizes Ventilation At High Flow Rates To Reduce The Concentration Of Pollutants/Pathogens
 • It Is Also Connected To Certain Energy Limitation Issues
 • <Br/>Filtration And Uvgi Are Efficient In Protecting Occupants Provided The Sources Are Located Outd
 • However
 • These Methods Are Not Very Efficient
 • If The Contaminant Sources Are Indoors And Especially If The Source Is A Sick Individual
 • <Br/>The Current Thesis Focuses On Two Ways To Provide Reduced Risk From Airborne Infections: By Pro
 • Patients And Visitors From Cross-Infection In Hospital Wards
 • <Br/>The First Part Of The Thesis Focuses On Improvement Of Inhaled Air Quality And Thus Reduction I
 • Providing Clean Air Close To The Occupants With Personalized Ventilation (Pv) By Applying Control Ov
 • Two New Control Methods
 • Namely Control Over The Free Convection Layer Around The Human Body<Br/>And Control Over The Persona
 • The First Method Aims To Reduce The Strength Of The Free Convection Layer Via Blocking Or Local Exha
 • And Thus Make Possible Its Penetration By The Personalized Flow At Low Velocity (Low Flow Rate)
 • The Second Method Aims To Control The Way The Pv Flow Is Supplied So That It Is Less Affected By The
 • Both Methods Helped Greatly Increase The Performance Of The Employed Pv Systems With Respect To The
 • These Methods Also Show Great Potential For Energy Savings
 • Due To The Reduced Pv Flow Rate
 • The Suggested Designs Are Easy For Implementation In Occupied Spaces
 • Where People Spend Most Of The Time Seated
 • E
 • G
 • Offices
 • Theaters
 • Cinemas
 • Busses
 • Trains
 • Airplanes
 • Etc
 • <Br/>The Second Part Of The Thesis Focuses On A Novel Ventilation Strategy For Reduction The Risk Of
 • Visitors
 • And Patients In Hospital Wards
 • The Novel Ventilation Strategy Is Implemented By A Specially Developed Device
 • Named Hospital Bed Integrated Ventilation Cleansing Unit (The Device Is Part Of A Patient Applicatio
 • 1) And In The United States Of America (Us 61/226
 • 542)
 • The Hbivcu Helped To Provide Improved Protection To Doctor And Other Patients
 • Present In A Space
 • From A Sick Individual With Highly Contagious Airborne Transferred Disease
 • By Locally Evacuating The Air Coughed By The Sick Patient
 • Apart Of Increased Protection The Use Of The Hbivcu Leads To Decrease Of The Background Ventilation
 • This Technique Of Local Exhaust And Cleaning Of The Coughed Air Can Provide<Br/>Solution To The Exis
 • Handling The Spread And Treating Patients With Contagious Airborne Diseases
 • As Well As Problems With Insufficient Space In Hospital Wards In Times Of Epidemics And Pandemics

Abstract

Advanced Methods for Air Distribution in Occupied Spaces for Reduced Risk from Air-Borne Diseases and Improved Air Quality - DTU Orbit (27/04/14) Advanced Methods for Air Distribution in Occupied Spaces for Reduced Risk from Air- Borne Diseases and Improved Air Quality - DTU Orbit (27/04/14) Bolashikov ZD 2010. Advanced Methods for Air Distribution in Occupied Spaces for Reduced Risk from Air-Borne Diseases and Improved Air Quality. Kgs. Lyngby, Denmark: Technical University of Denmark, Department of Civil Engineering. 356 p. (DTU Civil Engineering Report; No. R-239).

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F