Affordable Access

S puta u Chartres...

Authors
Publisher
Institute of Philosophy and Theology of Society of Jesus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

S puta u Chartres... »PL AV OJ K A MODRIH OČIJU« . . . U francuskom gradiću Chartres, pred majkom gotskih ka- tedrala, osjećaš da te neizmjernost umjetničke koncepcije mrvi, a kad stupiš u nju, nebesko modrilo šarenih prozora stvara at- mosferu obasjanu mistikom koja te uzdiže, . . . Tko ju je stvorio? Tko je znao pronaći krasno modrilo nje- nih očiju, njezin vitki stas? A tek dušu? Kad je koncem XII stoljeća ta krasna tvorevina bila požarom uništena, pohrlio je narod sa svih strana da Majci Božjoj stvori novo sklonište, nov dom. Jesu li to bile družbe slikara i kipara, koji su hodali od mjesta do mjesta zajedno s monasima i zidarima? Jesu li dolazili iz tironskog (Tiron) benediktinskog samostana, koji je bio osnovao kod Chartres-a sveti opat Bernard (jer se i njegovo ime nalazi u Gospinom nekrologu među dobročiniteljima)? Nitko ništa nezna. Radili su ponizno i bezimeno'. . . Ali o dušama tih umjetnika znamo mnogo! Radili su samo u stanju milosti. I obični radnici morali su pri gradnji ove veličan- stvene bazilike biti čista srca. Teško bi nam danas to bilo vjerovati, da nema autentičnih dokaza i sigurnih dokumenata, koji to posvjedočuju: Leopold Delisle u rukopisu 929 (fond français) u B i b l i o - t h è q u e N a t i o n a l e u Parizu pronašao je pismo opata Saint- Pierre-sur-Dive; Jehan le Marchant je u XIII vijeku preveo na francuski jezik latinsku knjigu o Gospinim čudesima, koja se na- lazi u Vatikanskoj biblioteci; u benediktinskim ljetopisima nala- zimo o tom mnogo poslanica. Sve ovo nam priča o tome, kako je, poslije požara, bilo sagrađeno Gospino svetište. Tada se dogodilo nešto uzvišeno. Bila je to križarska vojna, kakve se nikada nije vidjelo. Više se nije radilo o tome da se sveti Grob istrgne iz ruku nevjernika ni o borbi protiv ljudi, protiv vojske, na bojnom polju. Trebalo je stupiti u borbu protiv neba, napasti ga i pobijediti ga ljubavlju i kajanjem. I nebo se priznalo pobijeđenim; anđeli su se, s posmjehom na ustima, predali

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F