Affordable Access

Rimska kola

Authors
Publisher
The Zagreb Archaeological Museum
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Godina Xin. U ZAGREBU, I . SIEČNJA 1891. Broj 1. VIESTNIK HRVATSKOGA ARKEOLOGIČKOGA DRUŽTVA. Rimska kola. (Tabla I.). Početkom srpnja prošle godine 1890. seljak Drešar iz Petro- vine, selo nedaleko od Jaske n zagrebačkoj županiji, kopajući podrum izpod kuće, gdje stanuje, u jednom njenom kutu do ceste a na mal ne dva metra dubljine naidje na kup starina iz bronza i željeza i kosti od konja. Na prvi glas o tom odkriću pohiti onamo mjestni učitelj Juro Rožman, i pregledavši izkopine, dobi od Drešara na poklon jedan kipić, tri poprsja, jedno pseto i još nješto ukrasa, sve od bronza. Rožman kao liepo naučan učitelj, uvažajući vriednost tih predmeta, posveti jih namah kao dar nar. muzeju u Zagrebu; te nepočasi časa predati jih tu desećem se gradskomu kapetanu u Jaski gosp. "Vilku Subiću s molbom, da jih ravnateljstvu arkeol. odjela nar. zem. muzeja izruči. Gosp. Subić svojski se primi te naruke; dapače još sutradan dodje u Zagreb, i preda muzealnomu ravnatelju gori pomenute predmete, i kao očevidac obaviesti ga potanko o" tom, kako se došlo do toga odkrića. Pridoda, da se je uz predmete, što je on donio na poklon muzeju, našlo na istom kupu još mnogo kosti i željeznine, u kojoj se iztaknuju dvie velike ali s neopreznosti težačke polomnjene sinje od kotača, i da se ta željeznina sveudilj čuva u jednom kutu kuće Drešarove kao stvar bez vriednosti. Sve te okolnosti, a i sami predmeti, polazeći bez dvojbe iz rimske dobi, te navlastito sinje, nputiše muzealnoga ravnatelja o tom, da se tu radi po svoj prilici o odkriću rimske kočije, osobita riedkost arkeologička, pošto i najnovija arkeologička djela, kao što je na pr. Dictionaire des Antiquites grecques et romaines od Daremberga i Saglio, koje tekar izlazi u Parizu, da uoče ustroj kočija rabljenih za grčke i rimske dobe, mal ne izključivo se služe 1 2 slikami, koje se nalaze bojadisane na stienah ondašnjih zgradjevina i posuda, i basrilifi uvajanimi na slavolucih i stupovih u Bitnu i drugdje, te i novci,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments