Affordable Access

O prekidu trudnoće u smislu zakona

Authors
Publisher
Institute of Philosophy and Theology of Society of Jesus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

priopćenja Stjepan Herceg 0 PREKIDU TRUDNOĆE U SMISLU ZAKONA Pravo na slobodno odlučivanje na rađanje djece I. Ustavna odredba čl. 191. Ustava SFRJ glasi: „Pravo je čovjeka da slobod­ no odlučuje o rađanju djeteta. To se pravo može ograničiti samo radi zaštite zdravlja." Istovjetnu odredbu sadrži Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece SRH (NN, br. 18 od 4. 5. 1978.) u članu 2., uz dodatak da je ograničenje istaknutog prava moguće pod uvjetima 1 na način koji određuje ovaj zakon. Po prirodi stvari odluka o rađanju pretpostavlja da je dijete začeto, jer se u protivnom može govoriti samo o slobodnoj odluci u pogledu budućeg začeća. Stoga zakonodavac u posebnom poglavlju spomenutoga rapubličkog zakona re­ gulira materiju koja se tiče sprečavanja neželjenog začeća koje se postiže kon­ tracepcijom ili sterilizacijom. Dakle, očito se pod pravom na slobodno odluči­ vanje o rađanju djeteta razumijeva čovjekovo pravo da samostalno odluči o sud­ bini začetog, ali još nerođenog djeteta. II. Iz samog teksta Zakona proizlazi da je čovjek nosilac prava, što nužno upućuje na zaključak da se radi o roditeljima jer se samo oni pojavljuju kao po­ tencijalni nosioci prava. U protivnom bi zakonodavac govorio samo o budućem ocu ili pak o budućoj majci. Budući da otac nije izrijekom isključen od prava, to znači da mu ono pripada. Navedena je proklamacija, međutim, bez ikakva oslonca u Zakonu budući da se u poglavlju po nazivom „Prekid trudnoće" kao aktivni činilac spominje samo trudna žena. Prema tome, otac začetog djeteta samo je deklarativno nosilac prava na odlučivanje o rođenju začetog djeteta. Praktično, otac začetog djeteta takvu odluku ne može donositi, a još je manje ostvarivati. III. U daljnjem razmatranju mora se dakle prihvatiti činjenica da je trudna žena jedini nosilac prava. Začetom djetetu ne priznaje se svojstvo pravnog 444 \ subjekta pa također ne može biti nosilac prava. Već je spomenuto da se pravo

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F