Affordable Access

Mesto in trg na meji, 9. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo = Grad i trg na granici, 9. hrvatsko-slovenske etnološke paralele, ur. Alenka Černelič Krošelj… [et al.], Slovensko etnološko društvo, Ljubljana 2006., 346 str.

Authors
Publisher
Institute of Ethonology and Folklore Research
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Nar. umjet. 44/2, 2007, str. 233-289, PRIKAZI 250 Mesto in trg na meji, 9. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo = Grad i trg na granici, 9. hrvatsko-slovenske etnološke paralele, ur. Alenka Černelič Krošelj… [et al.], Slovensko etnološko društvo, Ljubljana 2006., 346 str. Iako suradnja hrvatskih i slovenskih etnologa nakon osamostaljenja dviju država nije potpuno prekinuta, njihovi su susreti – u osamdesetim godinama protekloga stoljeća nekoliko puta uspješno organizirani pod nazivom "Hrvatsko-slovenske etnološke paralele ([Zgodovinske] vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo") – prekinuti početkom devedesetih godina. Slijedeći prije uobičajenu praksu tematskog uokvirivanja Paralela oko aktualno relevantnih pitanja i tendencija (djelomično i zajedničkih) dviju etnologija, te istraživanja graničnih područja dviju država, na obnovljenim Paralelama, što su se godine 2004. održale u Motovunu, tim se temama pridružilo i objema etnologijama važno pitanje predstavljanja i očuvanja kulturne baštine. Premda je stručna javnost ostala zakinuta za zasebnu publikaciju posvećenu tome skupu, o još uvijek aktualnoj relevantnosti nekih pitanja otvorenih (i nastavljenih) u Motovunu svjedoči i dio priloga objavljenih u Zborniku 9. Paralela, što su se godine 2006. održale u Kozjanskom. Uz uvodne riječi predsjednica SED-a (B. Čebulj Sajko) i HED-a (Ž. Jelavić), te Slavka Kremenšeka, jednoga od idejnih začetnika Paralela, zbornik Mesto in trg na meji sastoji se od četiri veće tematske cjeline. Prva od njih ("Projekti i međuetnička istraživanja stanovništva i kulture") okuplja radove čijim je jednim dijelom predstavljena (i) uspješna međuinstitucionalna i/ili stručna etnološka suradnja. Dio je priloga usmjeren na istraživanje, zaštitu i očuvanje kul- turne baštine, posebno na one aspekte koji iziskuju etnološku kompetenciju. Neki se od primje- ra, ali i rezultata etnološkog djelovanja na tome području mogu vidjeti i u razvijanju svijesti o baštini u nj

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F