Affordable Access

Конспект лекцій з дисципліни "Рекреаційні комплекси світу (в тому числі турресурси України)" для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа"

Authors
Publication Date
Keywords
  • План 2010

Abstract

Поколодна М.М., Полчанінова І.Л. Конспект лекцій з дисципліни «Рекреаційні комплекси світу (в тому числі турресурси України)» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 - "Готельно-ресторанна справа" – Харків: ХНАМГ, 2010

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.