Affordable Access

Les cartes dels consellers de Barcelona als paers de Lleida i l'Orde Hospitalària de Sant Joan

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Les cartes dels consellers de Barcelona als paers de Lleida i llOrde Hospitalhria de Sant Joan Manuel Riera Blanco Presentem al Congrés un estudi d'investigació. Les fonts i el material bhsic inicial d'informació son dos cartes dels consellers de Barcelona dirigides als pahers de LLeida que trobem datades el 4 d'octubre de 1,346 i el 25 de setembre de 1447; una tercera carta amb l'última data, pels mateixos consellers i amb idkntic tema, dirigida al bisbe de Lleida . Tot analitzat dintre del marc histbric de dues qüestions que es presenten als consellers de Barcelona: una per raó de l'interdicte que inclou el privilegi de fundació de 1'Estudi General de Lleida de l'any 1,300; i l'altre per un problema de prestigi que tenien els ciutadans honrats de Barcelona amb el Gran Mestre de Rodes i la seva Orde Hospitalhia de Sant Joan de Jerusalem .Ens interessa i els oferim valorar la congrukncia histbrica en els conceptes que relacionen igualment els aspectes humans i psicolbgics al esperit que porta als esdeveniments d'una kpoca ( Ramon d' Abadal " Dels Visigots als Catalans", pag. 288 ) . Primerament hem d e recordar alguns punts del privilegi de fundació de 1'Estudi General de Lleida, tan de 1' interdicte i disciplines que contenia com del principis de la llibertat d'ensenyances que se li enfrontaven . L'interdicte L'Estudi General de Lleida fundat per Jaume 11, sent rei d'AragÓ, Valkncia i Múrcia, i comte de Barcelona. per tal que els seus fidels, vassalls no tinguessin que sortir a terres estranyes i mendicar en elles per seguir els estudis que fan els homes erudits, eficients i prudents . - El reial Privilegi de 1 de setembre de 1300 ja de principi contenia una doble prohibició: "que cap persona de la dignitat que sia pugui atrevir-se en les terres i dominis del rei d'AragÓ a llegir o ensenyar, ... ni que cap escolar que sia pugui arrogar-se per qualsevol pretext, on vulgui que es trobi, oir o aprendre les l l i~ons d'ambdós Drets, canbnic i civil, i la

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F