Affordable Access

Nešto o starom hrvatskom oružju II

Authors
Publisher
Josip Matasović [Croatian State Archives]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Staro Hrvatsko Oružje
  • Topuzi
  • Buzdovani

Abstract

L~ko je već smaga,o. Međuhw je po!>ljednje, 1931. god. vidno tjelesno oslabio. Fatalno je za !Ilj bHo što se na birališlu 8. novemhra 1931. ozlijedio rpadom na 'klizavim drvenim stubama jedne sl~ops'ke osnovne škole. Od potonjih ko.mpHkacij'a za nepuna je dva mjeseca završio radin život. "Beatos puho - kaže Plinius (Ep ist. XV!. 1. VI) - quibus deoI"Um m'U'nere datum ·est, aut facere 6cribenda, ~ut scribeil'e Jegenda, beatiSlS.imol:> vero quibus utrurrnque« što za pokojnika važi u punoj mjeri, jer se je narodu u sva- kom mjestu Iboravka obilno oduživao i za- duživao ga marljivošću ku1tu:rna ra,dn.ika. Ko se !bude kada bavi<l Prelog ovim ži- V1otorpWs'Omi prekesom njegova rada trebaće dak.aJko da nadopuni <i olVaj moj nacrt P. bibliografije, jer podalIeko od zbirki, koje bi omogući<le potpunost, ne mogoh preći sve i iscrpiti, a samu ocjenu njeg,ove pojave daće već 'ona historija, k'oja dolazi ... Nije bio za s1kutima Fortune, jer ,ona pokojniku doista haš nimalo nije bila sklona. Dr. Josip Matasović. k i'J a c a os a- n,a nakitu Biskupiji iz bI1011l.cenađem orkoJica Oazme XY. v. - 12. PQd br. 786 buzdolvan :i,z bIl'QIlce, Hrvat- s~a XIV. v. - 13. Po,d hr. 789 buq;dova,n .iz bronce ~z Kn.lI1w1YelVlilĆevezhi:nke. - 14. P,od br. 1836 btwdova,n irz bl'once, Solin VWnOigll'ad XIV. v. - 15. 567 hUlZdovan iIZ balma l1l!ađen u Južnoj UgaI1s1oo,j XIV V. - 16. ,pod IbIl'.570 bUlZdov,an iz bl10tnce nađ'ettl 'u Grubišnom PoljIU XVI. V. - 17. Pod ,br. 1742 buzdolV1a,n iz b.once, T,opoLo'Vac kod BjeJ.ova>ll'13.XY. v. Ovome popisu <ima<> bih pTigovoribiJ, da navedeno Oil'užje niSIU biUiZd'ovanl već tqpiUZi odnosno k:1yci i da <s'll olllli: ,kJo,d kojih srhoji oznaka »XIV. v. prema mišljenju Dr. Tru- he<1ke i prema mo/j.eiIIl tnI1IOi~OlSJbariji. Dr. C. Truher1ka kaže u "Gla,sniku murz;eja« 'Od ~od. 1914. shr. 243: "TlOfPUZnalazi se :v'eć u doba ooonce i imade onda obliJk brolI1čame, na lSlI'ed1JnJišupljinom za StOp ku~e, lrojoj g'e pOVil'šina pd!cičena pil'·mi1nim ulS1aHm izbo- čin.aana te UJs:lijed t.oga naUče

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments