Affordable Access

1446, setembre, 5. Fundació d'aniversari. Sant Sadurní d'Heura

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Narcisa, vídua de Pere Mascaró i Antiga, habitant del castell de Sant Sadurní de l'Heura, afegeix un codicil al seu darrer Testament instituint un aniversari perpetu a la Mercè de Girona, a qui deixa un censal de 60 sous de Venda i diverses parts d'altres censals

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments