Affordable Access

Yttrandefriheten - en normativ studie

Authors
Publisher
Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Demokrati
  • Yttrandefrihet
  • Rättigheter
  • Law And Political Science

Abstract

Under de senaste åren verkar de alltmer ha uppstått en polarisering i vårt västerländska samhälle. En polarisering som handlar om vilken som ska ha rätten att diktera eller definiera vilken eller vilka som ska ha rätt att få yttra sig offentligt. Vilka åsikter som ska anses rumsrena och därmed få ta del av vår rätt till yttrandefrihet. Min ansats med denna studie har varit att försöka se om det går att få fram några hållbara och i de flesta stycken användbara förhållningssätt när det gäller hur vi som medborgare och hur samhället i stort, ska förhålla sig till de rättighetskonflikter som alltmer tar sig i uttryck i en alltmer inskränkt syn på yttrandefriheten. De inskränkningar av yttrandefriheten som har skett, har ofta politiska undertoner, dock med förevändningar om att skydda vissa grupper som av politiska korrekta skäl ansetts som särskilt utsatta. I samband med detta, har jag velat göra en studie om vilka argument som finns för att behålla och kanske till och med stärka yttrandefriheten.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments