Affordable Access

Конфлікти в проектах: їх природа та ідентифікація

Authors
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

41 Коржов І. В., магістр Ривак З. М., к.е.н., ст. викл. Національний університет «Львівська політехніка» Конфлікти в проектах: їх природа та ідентифікація Сьогодні конфліктні відносини виникають у всіх сферах людської діяльності та по- роджують масу різних наслідків. Причому не завжди ці наслідки абсолютно негативні. Часто виникнення конфліктів призводить до перегляду реалізації процесу для досягнення найкращого результату. Звичайно, за умови грамотного підходу і детального аналізу при- чин, що породжують конфліктні відносини. Виходячи з цього, конфлікт — це відсутність згоди між двома чи декількома суб’єктами, зіткнення протилежних сторін, сил, які можуть бути конкретними особами або групами працівників, а також: внутрішній дискомфорт однієї людини. Оскільки, будь-який проект націлений на досягнення визначених завдань і цілей проекту, тобто на задоволення потреб (намірів) учасників, що реалізують проект, фізич- них та/або юридичних осіб, то виникнення конфліктних ситуацій неминуче. Адже, в зага- льному, учасниками проекту є всі суб’єкти, інтереси яких зачіпаються даним проектом. При цьому суб’єкти, що мають суттєві повноваження і можливості для безпосереднього впливу на реалізацію проекту, є ключовими учасниками проекту, і завданням команди проекту є забезпечити найбільш позитивне ставлення і вплив на проект з боку цих ключо- вих учасників, що передбачає врахування їх інтересів у першу чергу. Виконати це не зав- жди можливо. При цьому в силу різних причин можуть залишитися без уваги інтереси інших суб’єктів проекту, що призводить до виникнення конфліктів всередині проекту. Щоб більш детально розглянути природу конфліктних відносин, зручно скористати- ся системним підходом. З позицій системного підходу будь-який проект — це цілеспрямоване внесення змін до системи. Іншими словами, в існуючій ситуації, структурі відносин суб’єктів та їх фун- кцій (все разом це називається системою), де деякі з суб’єктів хочуть змінити склад і реа- лізації функцій (тобто приве

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments