Affordable Access

El nou tombant de Lluís Alpera

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Article 08 EL NOU TOMBAT DE LLUÍS ALPERA Antoni Prats Des de 1971, que li edità l'Ajuntament de Gandia Trencats versos d'agost, obra premiada dos anys abans, aquest escriptor no havia publicat cap re- cull nou fins l'any passat. Emmudeix, doncs, durant la dècada dels setanta, i el 1980 aplega els seus quatre llibres aleshores coneguts, més una dotzena de poemes esparsos, en un sol volum sota el títol d'un d'aquells: Dades de la història civil d'un valencià (Ed. Tres i Quatre). Ara va i en menys d'un any publica dos poemaris inèdits': Surat enmig el naufragi final, contem- ple el voluptuós incendi de totes i cadascuna de les flors del núvil hibiscus (Ed. EI Mall, Octubre, 1985) i Tempesta d'argent (Ed. 62, Setembre, 1986). A més a més, en la bibliografia que acompanya aquest darrer llibre, s'anuncia la preparació d'altres dos títols desconeguts: Els dons del pleniluni i La Ciutat Irisada de les Buguenvü.lees. Alguna cosa ha degut passar perquè l'obra de Lluís Alpera s'haja pro- duït darrerament de manera tan anòmala. S'han adduït algunes anècdotes- que han pogut afavorir aquell impasse i el subsegüent rampell creador; pe- rò segurament hi ha pesat sobretot la idea de la poesia que professa des dels primers poemes. Podria ser, fins i tot, que en aquesta idea consistís l'únic fil conductor de la seua producció fins avui. Per a aquest poeta, l'expressió de les vivències —pròpies o sentides com a pròpies— hauria de ser l'origen i la justificació del poema. La retòrica, doncs, al servei de la sinceritat. Ni per jugar ni per embellir; ni per reviure el passat ni tampoc per deixar constància d'unes vivències; la retòrica sols per intensificar la vida: I En rcalilal, cl 1982 ja havien aparegut poemes d'aquests llibres en L'Espill (n." 16, hi- vern) i en Els Marges (n." 26), i el 1984 en Campus (n." 5, estiu/tardor). - Ai.i;x BROCH, al pròleg de Tempesta d'argent, pondera les conseqüències que l'esfon- drament del «realisme» han pogut reportar al teòric que en fou, en

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F