Affordable Access

Opleidingsgids 1999-2000 Technische Informatica

Publisher
Technische Universiteit Eindhoven
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

technische universit i eindhoven lnhoud 1. Algemene infonnatie 9 1.1 Leeswijzer II 1.2 Inleiding over de faculteit en opleidingen II 2. Organisatie 13 2.1 Organisatie van de faculteit 15 2.1.1 Het faculteitsbestuur 15 2.1.2 De opleidingsdirecteur 16 2.1.3 De opleidingscommissie 16 2.1.4 De examencommissie 17 2.1.5 De faculteitsraad 18 2.1.6 De capaciteitsgroep en hoogleraren 18 2.1.6.1 Samenstelling van de capaciteitsgroep Wiskunde (WSK) 18 2.1.6.2 Bestuur van de capaciteitsgroep Wiskunde 20 2.1.6.3 Capaciteitsgroep Informatica 21 2.1.6.4 Bestuur van de capaciteitsgroep Informatica 23 2.1.7 ICTvoor 0&0 23 2.1.8 Het faculteitsbureau 23 2.1.9 StudentenRaad 24 2.1.10 Onderzoekscholen 25 2.I.II Vaste Commissie voor de Wetenschapsbeoefening (CWB) 26 2.2 Faciliteiten 26 2.2.1 Gebouwen 26 2.2.2 College- en instructiezalen en andere ruimten 26 2.2.3 Bibliotheken 27 2.2.4 Kopieerfaciliteiten 27 2.2.5 S tudiemateriaalverkoop 27 2.2.6 Bureau Computer Faciliteiten 28 2.2.7 Wetenschapswinkel 28 2.3 Studievereniging GEWIS 28 2.4 Informatievoorziening 29 3· Opleiding 33 3-1 Algemeen 35 3·2 Doelstellingen 35 3-3 Eindtermen 36 H Toegang tot de opleiding 36 3·5 Opleiding 36 3·5-I Deeltijdopleiding en verkorte opleiding 36 3·5-2 Specialisaties 37 3·5·3 Vrij doctoraal 37 3·6 Onderwijsvormen 37 3.6.1 Hoorcolleges 37 3.6.2. Instructies en opgaven 39 3·6·3 Colstructies 40 3·6·4 Progrananaeerprojecten 40 3.6.5 Tutorgroepen 40 3.6.6 Tentanaens 4I J.7 Studiepunten en studielast 42. 3·8 S tudiekosten 42. 3·9 S tudiebegeleiding 42. 3·9·1 CoOrdinatoren 42. 3·9·2 Tutoren 43 3·9·3 Studieadvies 43 3.10 Stage 44 3·II Afstuderen 44 3.12. Studeren in bet buitenland 44 J.I3 Evaluatie van bet onderwijs 44 J.I4 Exanaens en tentanaens 44 J.I4·I Vrijstellingen 45 J.I4.2. Aannaelding exanaens en tentanaens 45 3-14·3 Fraude, inzage, bezwaar en beroep 45 J.I4·4 Tentanaenfrequentie 45 J.I5 Wijzigingen in bet studieprogrananaa 46 3.16 Acc

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F