Affordable Access

Неизвестные зкэемпгяры глаголических и кирилловских изданий Приможа Трубара, выпущенных в 1561 г.

Authors
Publisher
Old Church Slavonic Institute
Publication Date

Abstract

Nepoznati primjerci glagoljskih i ćirilskih izdanja Primoža Trubara objavljenih 1561. godine Članak uvodi u znanstveni optjecaj nepoznate primjerke glagoljskih i ćirilskih izdanja Primoža Trubara - abecedarija Tabla za dicu, edne malahne knižice i Katehizisa. Primjerci su pronađeni u Ruskoj državnoj biblioteci u Moskvi i u biblioteci All Souls College u Oxfordu. Ta su izdanja potanko opisana. Navedeni su podaci o potpunosti primjeraka, o njihovim uvezima i o zapisima njihovih vlasnika.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments