Affordable Access

HORMONSKI ODGOVOR NA SKAKAČKI TEST U SPRINTERA ADOLESCENATA

Authors
Publisher
Faculty of Kinesiology; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Anaerobna Vježba
  • Stres Hormoni
  • Intervalni Trening
  • Mladi Sportaši
  • Anaerobic Exercise
  • Stress Hormones
  • Interval Training
  • Young Athletes

Abstract

Cilj je ovoga istraživanja bio utvrditi učinke intervala odmora različita trajanja (1, 3 i 5 minuta) između 10 serija od po 10 skokova preko prepona na hormonske odgovore jedanaestorice sprintera i skakača adolescenata (16,2±0,9 godina, tjelesna visina 170,5±7,.9 cm, tjelesna masa 70,9±11,1 kg, indeks tjelesne mase 22,0±3,4 kg/m2). Protokol vježbanja sastojao se od 10 serija sunožnih preskoka sa zamahom rukama preko 10 prepona visokih 76 cm s odmorima od 1, 3 ili 5 minuta između serija. Uzorci venske krvi uzimani su prije i nakon vježbanja te su analizirane koncentracije kortizola (CORT), testosterona (TEST) i hormona rasta (GH). Prosječno je izvođenje jedne serije (10 skokova) trajalo 7,67±0,92 sekunda s odmorom od jedne minute, 7,44±0,66 sekunda s odmorom od 3 minute i 7,14±0,54 sekunda s odmorom od 5 minuta. Nije bilo statistički značajnih razlika između njih na razini od p>,05. Nisu zabilježene značajne promjene u koncentracijama CORT i TEST nakon provedenih različitih protokola vježbanja. U usporedbi s inicijalnim mjerenjima, koncentracija GH je naglo rasla (p<,001) nakon skakačkoga testa provedenoga s jednominutnom pauzom između serija. Negativna korelacija (r=-,791) zabilježena je između prosječnoga vremena skokova s petominutnom pauzom između serija i promjena u koncentraciji TEST. Ovo istraživanje pokazuje da kratkotrajne serije skokova s različitim trajanjem odmora među njima ne izazivaju značajne promjene u koncentracijama TEST i CORT, ali u protokolu vježbanja s najkraćom pauzom (jedna minuta) dolazi do značajnih razlika u koncentraciji GH u sprintera i skakača adolescenata.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F