Affordable Access

»Scrinia Slavonica«, godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, vol. IX., br. 1., Slavonski Brod, 2009., str. 1-670.

Authors
Publisher
The Historical Society of Križevci
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

427 ĐurO ŠKVOrC  »sCrINIA sLAVONICA«, GODIŠNJAK PODruŽNICE ZA POVIJEsT sLAVONIJE ... CrIs, GOD. XIII., Br. 1/2011., sTr. 427 - 431 »Scrinia Slavonica«, godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, vol. IX, br. 1., Slavonski Brod, 2009., str. 1-670. ĐURO ŠKVORC Varaždinska ulica 34 A hr-48260 Križevci Tijekom 2009. godine iz tiska je izašao novi broj godišnjaka »scrinia slavonica« koji izdaje Podružnica za povijest slavonije, srijema i Ba- ranje hrvatskog instituta za povijest. Godišnjak je vezan za teme iz slavonije, Baranje i srijema koje sežu od srednjeg vijeka do najnovijega doba. srednjem vijeku posvećena su dva priloga, crkve- noj povijesti i graditeljstvu od 18. do 20. stoljeća 4 priloga, društvu i politici u 19. i 20. stoljeću 5 priloga, povijesnim vezama Pečuha i slavonije (u povodu 1000. obljetnice Pečuške biskupije) 8 priloga, prijepornim temama 1, građi 1, kronici 2, ispravku 1 i prikazima i osvrtima 9 priloga. uku- pno je 34 priloga s prikazima i osvrtima. Ovaj broj godišnjaka vrijednim čine 10 izvornih i 7 pregle- dnih radova. Prvi članak u godišnjaku naslovljen »Avari, južna Panonija i pad sirmija« (str. 7-56) rad je hr- voja Gračanina. Autor se u radu koristi pisanom i arheološkom građom te relevantnom literaturom. Obrađeno je avarsko osvajanje u južnoj Panoniji u 6. stoljeću, dana raščlamba svjedočanstava o ava- rskoj nazočnosti na širem južnopanonskom podru- čju, kao i strateškom smještaju avarskih uporišta u blizini povoljnih riječnih prijelaza i na križištima putova. Pad sirmija u avarske ruke posebno je imao odjeka kod Bizantinaca. Autor navodi da su o padu pisali Menandar Protektor, Euagrije sholastik, Tefi- lakt simokata i Teofan Ispovjedatelj, dok na zapa- du nitko to nije zabilježio. Krajem 8. i početkom 9. stoljeća prestaje vlast Avara nad južnom Panonijom zbog udara Franaka koji dolaze sa zapada, a južna Panonija uklopljena je u franačku državu i postaje istočno područje ogromne Franač

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F