Affordable Access

Pasiv u Krležinu >Hrvatskom bogu Marsu<

Authors
Publisher
Croatian philological society
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

__ )_)( [email protected] čASOPIS ZA KULTURU HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA IZDAJE HRVATSKO FILOLOSKO DRUSTVO ZAGREB, TRAVANJ 1971. GODISTE XVIII PASIV U KRLEžiNU »HRVATSKOM BOGU MARSU« Stjepko Težak U Florschiitzovo.j »Gramatici hrvatskoga ili srpskoga jezika« ima jedna, po mome mišljenju, prilično nespretna formulacija o upotrehi pasiva: »Kako hr- vatski jezik ne voli pasiv, mjesto njega se često upotrebljava 3. lice množine aktivnoga glagola, gdje treba uvijek pomišljati subjekt ljudi. Hvale me (ljudi) mjesto: Bivam hvaljen (od ljudi). «1 Naime, prenaglašeno je ono da hrvatski jezik ne voli pasiv. Čini se da je upravo ta formulacija skrtivila stanovitu aver- ziju prema pasivu među mnogima koji inače s pravom revnuju za jezičnu čis­ toću. I danas, kada Florschiitzova »Gramatika « nije obavezan srec\njoškolski udžbenik, uz učenikovu pasivnu rečenicu često nalazim nastavnikovo upozo- renje: »Zamijeni pasiv aktivom. P•asiv nije u duhu našeg jezika.« A pomnije proučavanje učenikova teksta gdjekad pokaže da nije u pravu profesor nego učenik. Premda svi gramatički i drugi jezični priručnici koji utječu na našu jezičnu praksu daju pasivu mjesto koje mu pripada,2 ova pojačana nesklonost 1 Dr J osip Florschiitz, Gramatika hrvatskoga ili srpskoga jezika za srednje i slične škole, četvrto izdanje, Zagreb, 1940, str. 194. 2 Hraste: "U našem jeziku rijetko se upotrebljava pasiv, kad je u rečenici naveden vršilac radnje «. (Brabec-Hraste-:Zivković: Gramatika hrvatskoga ili srpskog jezika, Zagreb, 1952, str. 105), Jonke: "· .. naše jezično osjećanje lakše prihvaća aktivnu rečenicu. To dakako ne znači da pasivne rečenice ne smijemo upotrebljavati, nego samo to da ih valja upotrebljavati umjereno i sa posebnim stilskim opravdanjem.<< (Lj. Jonke: Književni jezik u teoriji i praksi, Zagreb, 1964, str. 115), Babić: " Qbično se kaže da naš jezik ne voli takav p., ali je bolje reći da p. u njemu nije tako običan, čest kao u nekim drugim jezicima (romanskim ·i ger. manskim npr.) ... Zato prave pa

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments