Affordable Access

1491, setembre 18. Dot. Fontcoberta

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Jaume Mir, de Fontcoberta, i Miquela, esposos, fan donació per causa de núpcies a la seva filla Caterina de 40 lliures barceloneses, que ella aporta en dot a Joan Oliver, àlies Moy, d'Avinyonet, de qui rep el tantumdem

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.