Affordable Access

Динамічні процеси у рухомих одновимірних системах і один підхід до їх дослідження

Authors
Publisher
Національний університет "Львівська політехніка"
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Запропоновано методику дослідження хвильових процесів у нелінійно пружних одновимірних системах, які характеризуються поздовжнім рухом. В основу досліджень покладено узагальнення методів: Д’Аламбера знаходження хвильових розв’язків деяких класів лінійних рівнянь з частинними похідними; асимптотичного Крилова–Боголю- бова–Митропольського (КБМ) на відповідні збурені квазілінійні рівняння. The technique of research of wave processes in nonlinear elastic one-dimensional systems is offered which are characterized by longitudinal movement. In a basis of research the generalization of methods is necessary: D'Аlamber of a presence (finding) of the wave decisions of some classes of the equations in private (individual) derivative; asymptotic on appropriate indignant kvasylinear of the equation

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F