Affordable Access

BANKA HIDROGEOLOŠKIH PODATAKA

Authors
Publisher
Croatian meteorological society; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Hidrogeološki Katastar
  • Banka Hidrogeoloških Podataka
  • Obrada Hidrogeoloških Podataka
  • Podzemna Voda

Abstract

Sažetak: U radu su iznesena iskustva u organizaciji i vođenju Hidrogeološkog katastra sliva Save i Kupe, te rezultati obrade prikupljenih podataka o izvorima, bunarima, pijezometrima i drugim hidrogeološkim objektima. Također je prikazan način transformiranja Katastra u Banku hidrogeoloških podataka, kao osnove racionalnog istraživanja i čuvanja rezervi podzemnih voda.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F